0216 706 15 18 [email protected]
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün veya hizmetleri üretmek için gerek duydukları iş gücünü, makineleri ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılan bir sistemdir.

ERP, Türkçe karşılık olarak kurumsal bir şekilde yapılan kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin kaynak planlaması yapması ERP şeklinde ifade edilebilmektedir. Genel anlamda ifade etmek gerekirse ERP, işletmelerin ürünleri veya hizmetleri üretebilmeleri için gerek duydukları iş gücünü, makineleri, malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılan bir sistemdir. Sistemin kullanılmasıyla birlikte işletmeler farklı uygulama detaylarını tek bir pencere üzerinden görebilmekte ve aynı şekilde de kontrol edebilmektedir.

ERP sistemi içerisinde verilerin kolaylıkla saklanabilmesi sağlanmaktadır.

Kurumsal Kaynak Planlaması ve ERP​

​Kurumsal kaynak planlaması işletmelerin her türlü kaynaklarının ve verilerinin birleştirilip, en verimli olacak şekilde kullanılmasını ifade etmektedir. KKP olarak adlandırılmış olan kurumsal kaynak planlaması sadece işletmeler ve üretim gerçekleştiren kurumlar tarafından değil, hükümetler tarafından veya kâr amacı gütmeyen kurumlar tarafından da kullanılabilmektedir. Bu sebeple de ürün üretimini ve hizmet üretimini detaylı bir şekilde inceleyerek kontrol altına almak için kurumsal kaynak planlaması yapılmaktadır.​

erp nedir, kurumsal kaynak planlaması nedir, erp yazılımı, erp programı, erp açılımı, erp ne işe yarar,

Neden ERP Tercih Edilir?​

ERPnin tercih edilmesindeki en büyük sebep, firmalara sunulan finansal bilgilerdir. Örnek vermek gerekirse bir firmanın CEO’su firma hakkında genel ve detaylı bilgi öğrenmek istediğinde kurumsal kaynak planlaması gibi sistemler üzerinden firmaya ilişkin bilgileri kolaylıkla edinebilmektedir. Firma içerisinde yer alan departmanların her birinin çalışma alanı farklı olduğu için bu sistem vasıtası ile tüm departmanlar aynı sistem içerisinde toplanmaktadır. Şirket genelinde kullanılan ERP sistemi veri analizini ve veri kaydını büyük ölçüde kolaylaştırmaktadır.

Kurumsal kaynak planlama sisteminin tercih edilme sebeplerinden bir diğeri de müşteriler tarafından gönderilen siparişlerin hazırlanma sürecidir. Siparişin alınış kısmından başlanarak hazırlanma, paketlenme, depolanma ve gönderilme gibi süreçlerin tamamlanması ile birlikte sisteme detaylı bilgi girilerek ürüne ilişkin bilgilere kolaylıkla erişim sağlanabilmektedir. Bu da şirket içerisinde sistemin kullanım oranlarını arttırmakta daha kaliteli bir iş akışı sağlanmaktadır.

ERP sistemlerinin kullanımı ile stok kontrolü arttırılabilmektedir. Hizmet veya ürün üretimi gerçekleştiren firmalar depolama alanına oldukça büyük özen göstermektedirler. Her üretilen malın kaydı tutulduğu için de düzenli aralıklarla stok kontrolü yapılmaktadır. ERP sistemleri ile üretilen ürünlerin kaydı direkt olarak sistem üzerinden yapıldığı için gerçekleştirilecek olan stok kontrolleri net bir şekilde tamamlanmış olacaktır.

İmalat sürecini ve standardizasyonu arttırmak amacı ile de birçok firma tarafından Enterprise Resource Planning sistemlerinin kullanımı tercih edilmektedir. Sistem sayesinde üretime ilişkin kayıtlar sistem üzerine kaydedildiği için firma genelinden bu tür bilgilere kolaylıkla erişilebilmektedir. Tek bir sistemin kullanılmasından dolayı firma genelinde gerçekleştirilen işlemler firma adına direkt olarak sisteme kaydedilebilmektedir. Bu da kurumsal kaynak planlanmasının şirket içerisindeki iletişim gücünü arttırmakta ve sadece bununla kalmayıp zamandan da büyük ölçüde tasarruf sağlamaktadır. ERP yazılımları sayesinde üretimde verimliliği arttırmanın yolu açılmaktadır.

Üretimde Verimliliği Arttırmanın Yolu

Üretimde Verimliliği Arttırmanın Yolu

Verimlilik bir fabrika, bir imalathane, bir üretim tesisi veya bir işletme için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Üretimde verimlilik eşittir para, o da eş değer “maddi kazanç”tır.

Verimliliğini yitiren her fabrika iflas bayrağını çekmeye mahkumdur. Üretimde verimlilik artışı için dünya üzerinde eğitimler, seminerler ve paneller düzenlenir. Hatta ülkeler bile devlet politikalarının büyük bölümünü bu konuya ayırırlar. Verimliliği arttırmanın tek bir yolu vardır o da üretim öncesi, üretim safhası ve üretim sonrası gibi süreçlere tam anlamı ile hâkim olmaktır. Bu süreçlerde kaçırılan veya ihmal edilen kısımlar olursa operasyonel verimlilik kaybı yaşanır. Bu kaybı önlemek için sürecinde her safhayı kontrol edecek yeni elemanlar istihdam etmek büyük bir maddi külfet olacağından tüm bu süreçleri takip edebilmek adına teknolojinin nimetlerinden olan otomasyona geçmek daha akıllıca olacaktır.

Üretim kadar, üretim öncesi ve sonrası süreçler de son derece önemlidir. Üretimden önce planlama kısmı kusursuz bir şekilde yapılmalı ve bu plan dâhilinde üretime geçilmelidir. Üretim süreci de büyük bir titizlikle takip edilmeli ve doğru verilerle analiz edilmelidir. İmalat esnasında doğabilecek aksilikleri, çıkabilecek problemleri en minimum seviyeye indirmek daha verimli bir üretim gerçekleşmesini sağlar. Üretim sonrası süreçte de üretimin verimliliğini analiz etmek, fire oranını tespit etmek gibi hayati raporların elde edilebilmesi için otomasyon sistemi şarttır. “İşi takip etmek, işi kurmaktan daha zordur” diyen sanayiciler tam da bunu kastetmiştir. Üretime, her süreci ile hâkim olmak verimliliği arttırmanın başlıca yöntemidir.

Üretimi teknoloji ile buluşturmak ve sürece hız kazandırmak, üretimde verimlilik sağlamak demektir. Süreci takip etmek kadar mühim olan başka bir husus ise elde edilen verilerin gerçek zamanlı ve doğru veriler olmasıdır. Bu iş için programlanmış yazılımlar, makineler ve programlar sayesinde gerçek zamanlı verileri raporlaştırarak, üretimi arttırıp, fabrikanın verimliliğine ivme kazandırabilirsiniz.

Sektörel bir kısıtlama olmaksızın teknolojik otomasyon sistemleri ile üretime hız kazandırıp verimliliği arttırmak mümkündür.

üretimde verimlilik artışı, fabrika verimlilik, gerçek zamanlı verimlilik kontrolü

↑↑ Hemen şimdi iletişime geç! ↑↑

Üretim Yönetim Programı

Üretim yönetim programı ile üretimin her kısmı kontrolünüz altında olur. Sepex fabrika işletim sistemi, her işletmenin veya fabrikanın üretim yönetim ihtiyacını karşılamak için geliştirildi. Sepex ile birçok zor işi kolayca başarabilirsiniz.

Anlık Raporlama özelliği ile duran makinelerin ne kadar üretim kaybına neden olduğunu, ne kadar süre duruş gerçekleştirdiğini ve üretim planının ne kadar dışına çıktığı görülebilir.

Darboğaz Analizi, Uzak Doğu sanayiinde sıkça kullanılan bir yöntemdir. Üretim süreçlerini daha iyi hale getirmek ve aksayan kısımları iyileştirmek için verisel olarak bilgi toplanmasını sağlar. Bu sayede problem çıkan kısımlara daha hızlı ve kolay müdahale edilerek, verim kaybının önüne geçilir.

İş Gücü ve Zaman Yönetimi özelliği sayesinde tüm dünyanın yönetmeye çalıştığı zamanı da verimli bir şekilde kullanma imkânı doğar. Mevcut personel sayısı ile en iyi sürede, en yüksek verime ulaşmayı Sepex ile başarabilirsiniz.

Bir işletmenin para kazandığı kısımlardan birisi de maliyetler kısmıdır. Maliyetlerin düşürülmesi kar marjını arttıracaktır.

Sepex, bulut teknolojisinin de desteğini arkasına alarak üretimi ve verimliliği takip etmek isteyen herkese, her yerden anlık raporlara erişme olanağı sağlar. Üretim yönetim programı sayesinde hem üreticiler hem de işletmeler emin adımlarla, verimli bir şekilde geleceğe doğru yürür.

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler günümüzün bir çok ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özellik itibari ile seri üretimde kolaylık sağlaması açısından büyük avantajlar yaratan ve yenilikçi yapısı ile kısa zamanda sanayi dünyasının aynı zamanda global pazarın rekabetçi firmalarının dikkatini üzerine çekmeyi başarmıştır. Kolaboratif robotlar çok kısa bir süre içerisinde Avrupa ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyada kullanılmaya başlamıştır. Türkiye’de gelişmelere açık ve girişimci yapıdaki üreticilerin de ilgisini kazanmayı hak eden universal robot sistemleri geleceğe ışık tutmaktadır. Peki, kolaboratif robotlar nelerdir, çalışma prensipleri ve avantajları nelerdir?

Kolaboratif Robot Sistemleri (Universal Robot) Nelerdir?

Son yüzyılda teknolojide ve yazılım dünyasında yaşanan hızlı gelişimin sonucu olarak hayatımıza kolaboratif robot sistemleri girmiştir. Bu sistemler veya bilinen bir diğer ismi ile ‘Co-Bot‘ tasarımları programlanması aynı zamanda da kullanması oldukça basit ve kolay kolay endüstriyel üretim robotlarını temsil etmektedir. Sezgisel metodlar aracılığı ile programlanan kolaboratif robotlar, kendilerine öğretilen bir hareketi veya tepkiyi hatırlayabilmekte ve tekrar ederek çalışma döngüsünü tamamlamaktadır. Tüm dünyada farklı üretim alanlarında büyük başarılara imza atmış olan bu robotların yazılımsal süreçleri ve mekanik donanımları her geçen gün geliştirilmektedir.

Genellikle tek bir koldan ve içinde yazılım donanımını, gösterge ve parametre ekranını oluşturan tek bir kasadan oluşan kolaboratif robotlar birçok farklı hareketi öğretilmesi halinde hatırlayarak tekrar tekrar yerine getirebilmekte ve hızlı bir şekilde çalışabilmektedir. Bu da kolaboratif robotlara büyük bir esneklik, hız ve verim kazandırmaktadır. Kolaboratif robotların genel ağırlığı sahip olduğu kol ile alakalıdır. Bu anlamda birçok farklı modelde ve özelliklere sahip robotlar; birbirinden bağımsız sektörlerde kullanılabilmektedir. Yapay zeka için başlangıç olarak belirtilen kolaboratif robot sistemleri yalnız üretim alanlarında değil aynı zamanda pek çok farklı hizmet/ürün alanında da kullanılabilmektedir.

Kolaboratif robot, cobot türkiye, Kolaboratif robot türkiye, insansız robot, üretimde cobot, fabrikada cobot, fabrikada kolaboratif robot,

Kolaboratif Robot Sistemlerinin (COBOT) Avantajları Nelerdir?

Başta sektörel anlamda ve özellikle üretimde kolaboratif robot sistemlerinin avantajları oldukça fazladır. Sistem mekaniği gereğince insan hareketlerinin aynısını gerçekleştirebilen bu robotlar sıradan bir insanın yüzlerce katı fazla iş yapabilme imkanına sahiptir. Günün her saatinde mekanik arızalara neden olmadan çalışabilen kolaboratif robotlar kurulumlarının ardından ilk iki saat içerisinde çalışmaya hazır hale gelebilmektedir.

Oldukça büyük ağırlıklara sahip nesneleri kolaylıkla kaldırabilen ve esnek yapısı ile her yönde bu nesneleri hareket ettirebilen universal robot sistemleri, fiyatlarının ekonomik olması ve enerji de tasarruf oluşturması ile de tercih edilmektedirler.

İnsansız Fabrika Otomasyonu hakkında yazımıza ulaşmak için tıklayınız; insansız fabrika otomasyonu

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu gerçeği tanıyanlar bile bu alanlarda henüz tam olgunluğa erişmemiş olabilmektedir. Dijital çağda rekabetçi kalmak istiyorsanız, kurumunuzun altyapısını ve operasyonlarını iyileştirmek, geliştirmek ve güçlendirmek için bir yol bulmalısınız. Başlamanız için dört ipucu;

1- Doğru Metriklere odaklanın

Bir ürününün performansı ölçme ve ürün izlenebilirliği, olgun bir üretimde operasyonel verimliliğinin kritik bileşenleridir, bu nedenle doğru ölçümlerle yerinde bir sistem geliştirmeniz önemlidir. Metrikler, dahili performansın iyileştirme amacıyla izlenmesini sağlamasının yanı sıra, BT yöneticilerini, önemli karar alıcılara bu gelişmeleri göstermek için gerekli araç ve bilgileri de sağlar. Performans ve kullanılabilirlikyapılandırma yönetimiiş yükü otomasyonu ve daha fazlasını gerçekleştirmek için işletimsel verimlilik ölçümlerinin temelini oluşturmak ve düzenli olarak bu taban çizgisini ölçmek için araçları ve teknolojiyi kullanmalısınız. Bu, kullanıcıların BT üzerinde bu kadar yakından izleyebilmesi ihtiyacını ortadan kaldıracak sürekli performans ve etkinlik sağlayacaktır. Bu da, gelişmiş güvenlik ve uyumluluk için ek bir avantajdır.

2- Vadeye Ulaşmak İçin Önümüzdeki Plan

Belirli bir operasyonel verimlilik olgunluğuna ulaşmanız gerektiğini ve bunu yapmak için doğru adımları atmanız gerektiğini anlamak, tamamen farklı iki şeydir. İşletmedeki her şeyde olduğu gibi, altyapınızı ve operasyonlarınızı geliştirmek istiyorsanız, o hedefe ulaşmak için bir plan geliştirmeniz ve uygulamanız gerekir. Genel iş hedefleriniz ve ihtiyaçlarınızla en yakından ilişkili bir eylem planı çizerek programatik bir yaklaşım kullanmayı deneyin. Öncelikle, her zaman söz konusu hizmetlerle ilişkili maliyetleri göz önünde bulundurarak, daha iyi performans elde etmenize ve hedefleriniz doğrultusunda çalışmanıza yardımcı olacak uygun hizmetleri belirleyin.

3- Farklı Açıları ve Kutunun Dışını Düşünün

Operasyonel verimliliğinizin olgunlaşması için tek bedenli bir yaklaşım yok, başkalarından daha iyi çalışan tek bir yaklaşım vardır. İstenen sonuçları elde etmek için çeşitli yeni ve mevcut teknolojileri birleştirmeniz gerekebilir. Örneğin, yeni donanım ya da sunucuların eklenmesi, mevcut sistemlere yeni yaşamları aktarabilir ve onları daha önce olduğundan daha verimli ve etkili hale getirebilir. Bu, doğru fiyatla en iyi sonuçlar için eski ile yeninin birleşmesidir.

4- IT Otomasyon

Son olarak, belki de en önemlisi, BT otomasyonunun BT operasyonel verimlilik olgunluğu üzerinde muazzam bir etkisi olabilir. Otomasyonun kritik öneme sahip olduğu bir alan, destek ve iyileştirme konusudur. Genellikle BT yardım masasına tahsis edilen bu rutin, tekrarlanan görevler, daha önemli şeylere odaklanmak için personelleri serbest bırakarak bir otomasyon aracı tarafından daha verimli bir şekilde ele alınabilir. Otomasyon aynı zamanda hataları azaltır ve gelişmiş denetim yeteneği ile uyumluluğu iyileştirebilir. BT gruplarına daha az kaynakla daha iyi, daha doğru hizmet sunma zorunluluğu, en nihayetinde BT operasyonel verimliliğini en iyi şekilde gerçekleştirmek için yönlendirecek olan gereksinimdir. Bu, doğal olarak gelmeyen bir şey olan olgunluk alır, ancak dikkatli, stratejik planlama ve IT otomasyonu gibi doğru araçları kullanarak devam eden ölçümler yoluyla başarılmalıdır.

operasyonel verimlilik, operasyonel verimlilik arttırma, verimlilik arttırma, fabrika verimlilik arttırma, fabrika operasyon gücü, üretimde operasyon yönetimi,

Operasyonel Verimliliğin Arttırılmasında Önemli Olabilecek Hususlar

Operasyonel verimlilik arttırma ile çalışma, bakım ve enerji maliyetlerini en aza indirilir. İş hacmini, kullanılabilirliğini ve ürün kalitesini en üst düzeye çıkartılır. Bir proses tesisinden çok daha fazla verim alınmasını sağlar. Operasyonel verimlilik, tesisin strateji akışını yürütürken, maliyetler ile verimlilik arasında optimum bir balans senkrenizasyonu sağlar. Prosess tesislerini işleten firmalar, tesis operasyonunun ekonomik verimliliği ile kazanç ve maliyetlerin bir oranı olarak ilgilenmektedir. Mevcut mes yazılımını optimize ederek maksimum performans hedeflenmelidir.

Bu denkleme katkıda bulunan tüm faktörler optimize edilmelidir; çıktıtesis kullanılabilirliği ve ürün kalitesi.

Bu denklemi etkileyen tüm faktörler en aza indirilmelidir; işletme maliyeti ve bakım maliyetlerienerji tüketimi ve hammadde tüketimispesifik olmayan ürünleremisyonlargüvenlik riskleri ve çevre kirliliği.

Bir proses tesisi genelinde verimlilik hedeflerini ve gerçek süreç optimizasyonunu destekleyebilecek birçok alan vardır. Aşağıdakiler, operasyonel verimliliğin artırılmasına giden yolda göz önünde bulundurulması gereken bazı önemli hususların – tam kapsamlı olmasa da – belirleyicidir.

 • Dağıtılmış Kontrol Sistemi ( DCS )

Proses tesisindeki herhangi bir işlem, DCS üzerinden çalıştırılabilir ve kontrol edilebilir. Açıkça yapılandırılmış kullanıcı ara yüzleri, tüm üretim prosesi için mükemmel bir genel bakış sunar ve güvenli ve konforlu proses kalite kontrol çalışması sağlar. Bir üretim tesisinin hammadde tedariğinden üretim yoluyla ürün teslimine kadarki genel tedarik zinciri dikkate alındığında, üretimin kendisi merkezi bir adımdır ve DCS, üretim hakkında bilgi için merkezi veri kaynağıdır. Dağıtılmış kontrol sistemi (DCS)’nin tedarik zinciri yönetiminin BT süreçlerine entegrasyonu, üretimde maliyet şeffaflığının temelidir, böylece belirli operasyon dizilerinin mâli etkisi hesaba katılabilir veya tahmin edilebilir.

 • Gelişmiş İşlem Kontrolü (APC)

APC yöntemleri, prosesin verimlilik ve ekonomi, ürün kalitesi, kullanılabilirlik, çeviklik, güvenlik ve çevre sorunları ile ilgili operasyonel verimliliğini geliştirmeye yardımcı olacak önemli bir araç olabilir. Gelişmiş işlem kontrolü sistemleri sayesinde ürün kalitesi devamlı olarak artarken, maliyette tam ters orantıda düşecektir.

 • Enerji yönetimi

Enerji yönetimi, DIN 4602‘de tanımlandığı gibi, ekolojik ve ekonomik amaçları göz önünde bulundurarak ihtiyaçların karşılanması, dönüştürülmesi, dağıtımı ve enerji kullanımı için öngörü, organize ve sistematik koordinasyondur. Proses tesisi araçları, zaman damgalarıyla enerji ve çıktı ortalamalarının standardizasyonu, görselleştirilmesi ve arşivlenmesi konusunda yardımcı olabilir.

 • Toplu zamanlama

Üretim siparişlerinin belirli başlangıç zamanlarında belirli fabrika ünitelerine ait ayrıntılı bir çizelgeye dönüştürülmesi, verimli tesis işletimi anlamında optimizasyon potansiyeline sahiptir. Sınırlı üretim kaynakları dikkate alındığında, aynı zamanda çeşitli optimizasyon hedefleri de takip edilmelidir.

 • Simülasyon ve eğitim

Simülasyon, gerçekliği kopyalamak için basitleştirilmiş bir model kullanarak süreçlerin çoğaltılmasına yardımcı olan bir teknolojidir. DCS mühendisliğinin ilk aşamalarında, mühendisler tarafından mühendislik verimliliğini arttırmak ve tesisi işletmeye alma işlemini hızlandırmak amacıyla DCS yazılımını test etmek için simülasyon kullanılmaktadır. Fabrika çalışmasının sonraki aşamalarında ve operasyon verimliliğinin arttırılması amacıyla, operatör modellerine yönelik simülasyon modelleri kullanılarak Operatör Rehberlik Sistemleri (OGS) ve Operatör Eğitim Sistemleri (OTG) uygulamaları uygulanabilir.

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir?

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir?

Bir ülkenin ekonomik anlamda kalkınabilmesi, ilerleyebilmesi ve dünya devletleri arasında güçlü bir konuma gelebilmesinde etkili olan en önemli faktör, sanayidir. Sanayisi gelişmiş olan bir ülke, diğer devletler arasında söz sahibi olarak etkin bir hale gelir ve dünya siyasetinde de ekonomisinde de büyük bir pay sahibi olur. Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar arasında hammaddeye yakınlık, iş gücü, pazarlama yöntemleri gibi etkenler önde gelir.

Ülkemiz de özellikle son 50 yıldır sanayi alanında gelişme göstermeye başlamış ve sanayi alanında çalışanların istihdam oranı artmıştır. Bu durum da bizim ülkemizin gelişmekte olduğunun göstergesi olmuştur.

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar

Sanayi tesislerinin dağılışında ve kurulumunda birden çok faktör etkilidir. Bu faktörler şu başlıklar altında toplanabilir:

hammadde, ham madde, sanayi hammadde, sanayi hammaddeleri nelerdir, Endüstriyel hammadde nedir, Ham maddeye 10 tane örnek, Hammaddenin önemi nedir,

1. Ham madde:

Bir bölgede sanayi tesisinin kurulmasında en önemli unsurların başında ham maddeye yakınlık gelmektedir. Ham madde olmadan üretim yapılamayacağı için ham madde bakımından zengin olan ülkeler / bölgeler avantajlı konumdadır. Örneğin gıda sanayisinin yaygın olduğu ülkelerde buğday, ayçiçeği, zeytin gibi tarım ürünleri fazla bulunur. Ülke / bölge, ham madde bakımından yeterli zenginliğe sahip değilse genelde dışarıdan satın alarak sanayi faaliyetlerini yürütür. Bu durumda nakliye üretim maliyetine bir de nakliye ücreti ekleneceği için ürün fiyatı artacak ve talep azalacaktır.

sermaye, sanayide sermaye, Sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörler,

2. Sermaye:

Sanayi tesisi kurup işletebilmek ve işçiye gerekli geliri sağlayabilmek için para yani sermaye en temel gereksinimlerden biridir. Sermaye bakımından gerekli miktarı yakalayamayan ülkeler, geride kalmış veya yeni gelişmekte olan ülkelerdir. Nakit para akışının yüksek olduğu ülkelerde, sanayi daha fazla gelişmiştir. Üretimin en temel unsuru olan hammadde tedariği yapabilmek için sermaye olmazsa olmazdır.

enerji, sanayide enerji, sanayide enerji verimliliği, dünyadaki enerjiler, dünya enerji kaynakları,

3. Enerji:

Endüstri Kuruluşlarının dağılışında önemli unsurlar arasında enerji de önemli bir etken. Enerji potansiyeli bakımından zengin olan ülkeler, sanayide de ileri gitmişlerdir. Enerji olmadan fabrikalar çalışamaz, ham ve mamul maddeler taşınamaz, makineler işlevini yerine getiremez. Bir ülkede enerji miktarı bolsa veya ucuz yolla elde ediliyorsa o ülkede sanayi ilerler. Her sanayi tesisi aynı enerji türü ile çalışmaz. O nedenle bir yerde hangi fabrikanın kurulacağı ham madde ve enerji türü ile doğrudan ilgilidir. Özellikle kendi elektriğini üreten ülkelerde yatırım yaparak fabrika açmak, elektrik ücretlerinin ucuz olmasından dolayı sizi ekstra olarak kâra geçirebilecek ve bu sebeple üretimini yaptığınız ürünü daha uygun fiyata piyasaya sürebileceksiniz.

sanayide işgücü, iş gücü, işgücü, türkiye'de çalışan nüfusun sektörel dağılımı, türkiye'de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı, İstihdamın sektörel dağılımı, sanayi bakanlığı yerli muhteva oranları, sanayide çalışan meslekler,

4. İş gücü:

Sanayi tesislerin nereye ne şekilde kurulacağını, fabrikalardaki makinelerin nasıl çalışacağını, ham maddelerin nasıl işleneceğini bilen bu konularda uzman ve kalifiye elemanlar sanayinin kuruluşunda ve ilerlemesinde büyük önem taşır. Sanayinin devamlı olabilmesi için konusuna hâkim teknik elemanlara ve süreklilik gösterecek olan işçilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle eğitimde teknik eleman ve mühendis yetiştirme konusuna öncelik verilmelidir. Teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilen, dışa dönük elemanlar işletmenizi ileriye taşımanın en önemli unsurudur.

ulaşım, sanayi ulaşım, sanayi ulaşım ve ticaretin geliştiği iller, sanayi ulaşımı, ulaşımın sanayi üzerindeki etkileri, sanayi devrimiyle beraber ulaşım alanında meydana gelen değişimler nelerdir,

5. Ulaşım:

Sanayi tesislerinin kurulmasının ve ilerlemesinin en temel koşullarından birisi de ulaşımdır. Ulaşım imkanları bakımından gelişmiş ülkelerde sanayi daha kolay ilerler, büyür. Ham maddenin temini, taşınması ya da üretilen ürünün kolay bir şekilde pazarlanması için ulaşım büyük önem taşır. Bu nedenle kara, hava, deniz ve demir yolları yapımı bir ülkede öncelikli sıralarda yer alır. Hammadde – Fabrika ve Satış noktası üçlüsünün mümkün oldukça birbirine yakın olması gerekmektedir. Ayrıca ulaşımın bir diğer önemli ayağı da kalifiye personel bulma konusudur. Yerleşim yerlerine uzak olan lokasyonlarda kalifiye çalışan bulmak oldukça zordur.

pazarlama, sanayide pazarlama, sanayide pazarlama örnekleri, sanayi için pazarlama örnekleri, pazarlama,

6. Pazarlama:

Endüstri kuruluşlarının dağılışında önemli unsurlar arasında pazarlama büyük bir etken. Çünkü bir ürünün sadece üretilmesi yeterli değildir. Üretilen ürünün pazar payının olması gerekir. Pazar payı yüksek olan ürünler daha çok üretilirken, dayanma gücü az olan malların üretiminde pazara yakın olmasına dikkat edilir. Bir ürün kaliteli ve dayanıklı ise yurt içinde de yurt dışında da kolay pazar yeri bulur. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji birlikte dijital pazarlamaya oldukça önem verilmesi gerekmektedir. İnovasyona önem verip, ar-ge çalışmalarını gelişen teknolojiye ayak uydurarak geliştiren kuruluşlar kazanmaya daha yakındır. Çok kaliteli bir ürünü çok uygun fiyata satışa çıkartsanız bile, kimsenin bundan haberi olmayacağı için satış gerçekleştirmeniz zor olacaktır. Bu sebeple pazarlama stratejilerini doğru kurgulamalı, doğru zamanda doğru hamleler ile pazarlama faaliyetlerinizi aralıksız olarak devam ettirmelisiniz.

coğrafi koşullar, sanayide coğrafi koşullar, sanayide coğrafi koşullar nelerdir, Sanayinin dağılışını etkileyen doğal faktörler, Türkiye de sanayi dağılışını etkileyen Faktörler,

7. Coğrafi koşullar:

Dağlık ve engebeli bir bölgede sanayi tesisi kurmak hem nakliyat açısından hem de ham maddeye ulaşma açısından oldukça risklidir. Bu nedenle genellikle düz ovalarda sanayi tesisleri kurulmuştur. Yine sert iklim koşulları hem ulaşımı hem ham madde teminini hem de fabrika kurulmasını zora sokar. Dolayısıyla iklim bakından ılıman yerler sanayi tesislerinin kurulmasında öncelikli yerlerdir. Sanayi tesisleri büyük yapılar olduğundan dolayı kurulum aşamasında oldukça büyük bir yere ihtiyaç vardır. Güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından fabrikalar çok katlı olmazlar, çok katlı olmadığından dolayı rüzgârı oldukça şiddetli bir şekilde hissederler. Bu sebeple ılıman iklime sahip bölgelerde, özellikle kışların ılıman geçtiği lokasyonlarda sanayileşme yapılmaktadır.

Cormind olarak, üretiminizi çağın gereksinimi olan son teknolojiyle buluşturarak üretim verimliliğinizi üst düzeye çıkartacak çözümler sunmaktayız. Anlık üretim takibi yaparak mevcut performansınızın üstüne çıkmak için hemen iletişime geçin; +90 216 706 15 18 | [email protected]

Ürün İzlenebilirliği

Ürün İzlenebilirliği

Ürün izlenebilirliği, bir ürünün hammaddesinden nihai varış noktasına kadar geçmişini takip etme becerisidir. Bu, seri numarası veya barkod gibi ürünün benzersiz tanımlayıcısını takip ederek yapılabilmektedir. İzlenebilirlik, üretimde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle önemlidir:

Ürün güvenliği: İzlenebilirlik, bir geri çağırma durumunda kusurlu bir ürünün sorun kaynağının belirlenmesine yardımcı olur. Bu, ürünün piyasadan hızla kaldırılmasını ve tüketicilerin zarar görmemesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Kalite kontrol: İzlenebilirlik, üreticilerin üretim süreçlerindeki sorunları tespit etmelerine ve düzeltmelerine yardımcı olur. Bu, ürünlerinin kalitesini artırmaya ve geri çağırma riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Uyumluluk: Gıda ve ilaç endüstrileri gibi birçok endüstri, ürünlerin izlenebilirliğini gerektiren katı düzenlemelere tabidir. Üreticiler bir ürün izlenebilirlik sistemi uygulayarak bu yönetmeliklere uygun olduklarından emin olabilmektedirler.

İş sürekliliği: Ürün izlenebilirliği, üreticilerin tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklardan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Doğal bir afet veya üretimi aksatan başka bir olay durumunda izlenebilirlik, üreticilerin halihazırda tedarik zincirinde bulunan ürünleri belirlemelerine ve hızlı bir şekilde yeniden yönlendirmelerine yardımcı olur.

Genel olarak ürün izlenebilirliği, üreticilerin güvenlik, kalite, uyumluluk ve iş sürekliliğini geliştirmelerine yardımcı olabilecek önemli bir araçtır. Ayrıca dijital ürün pasaportu gibi adımlarla da global olarak takip edilmektedir.

Üretimde izlenebilirliğin gerçekleşmesi için uygulanması gereken adımlar;

 1. Hedeflerinizi ve amaçlarınızı tanımlayın. Bir ürün izlenebilirlik sistemi uygulayarak ne elde etmeyi umuyorsunuz? Ürün güvenliğini mi, kalite kontrolünü mü yoksa uyumluluğu mu geliştirmek istiyorsunuz? Hedeflerinizi öğrendikten sonra, onlara ulaşmak için bir plan geliştirmeye başlayabilirsiniz.
 2. İhtiyaçlarınızı belirleyin. Hangi bilgileri izlemeniz gerekiyor? Bu, sektörünüze ve ürettiğiniz ürünlere bağlı olacaktır. Örneğin, gıda üreticilerinin bileşenlerinin kaynağını takip etmesi gerekebilirken, ilaç üreticilerinin her bir ilaç partisi için üretim sürecini takip etmesi gerekebilir.
 3. Doğru teknolojiyi seçin. İzlenebilirlik sistemlerini uygulamak için kullanılabilecek bir dizi farklı teknolojiler vardır. Sizin için doğru teknoloji, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olacaktır. Bazı yaygın teknolojiler arasında barkodlar, RFID etiketleri ve serileştirme yer alır. Cormind, sizin için tüm seçimleri kolaylaştıracaktır.
 4. Sistemi uygulayın. Doğru teknolojiyi seçtikten sonra sistemi uygulamaya koymanız gerekir. Bu, çalışanlarınızı sistemi nasıl kullanacakları konusunda eğitmeyi ve sistemi ihtiyacınız olan bilgileri takip edecek şekilde kurmayı içerir.
 5. Sistemi izleyin ve geliştirin. Sistem kurulduktan sonra, düzgün çalıştığından emin olmak için sistemi izlemeniz gerekir. Ayrıca ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için sistemi düzenli olarak gözden geçirmelisiniz.

değer akış haritalama, değer akış haritalama nedir, değer akış haritalama örnekleri, vsm, vsm nedir,

Değer Akışı Haritalama Nedir?

Değer akışı haritası (VSM), bir üretim süreci boyunca malzeme ve bilgi akışını analiz etmek ve iyileştirmek için kullanılan bir yalın üretim tekniğidir. VSM, bir ürün veya hizmetin üretilmesinde yer alan adımların başından sonuna kadar görsel bir temsilidir.

V.S.M.’nin amacı değer akışındaki israfı tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. İsraf, ürün veya hizmete değer katmayan herhangi bir faaliyettir. Buna bekleme, nakliye, denetim ve envanter gibi faaliyetler dahil olabilir. Bu bağlamda, üretim maliyetlerinde azalma sağlanmaktadır.

Değer akış haritası, bir üretim sürecinin verimliliğini ve karlılığını artırmak için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Atıkları belirleyerek ve ortadan kaldırarak üreticiler maliyetleri düşürebilir, kaliteyi artırabilir ve teslim sürelerini kısaltabilir.

Değer akış haritalama hangi Endüstrilere Uygulanabilir?

 VSM, üretim sürecinin olduğu her sektörde uygulanabilir. VSM’nin başarıyla uygulandığı sektör örnekleri:

 • Üretim
 • İnşaat
 • Sağlık Hizmetleri
 • Lojistik
 • Perakende
 • Telekomünikasyon
 • Teknoloji

V.S.M., fabrika üretim katından yönetim kurulu odasına kadar bir kuruluşun herhangi bir seviyesinde uygulanabilmektedir. Tek bir sürecin verimliliğini artırmak veya tüm değer zincirini optimize etmek için kullanılır.

Değer akış haritasının faydaları;

 • Azaltılmış maliyetler.
 • Geliştirilmiş kalite.
 • Artan müşteri memnuniyeti.
 • Daha kısa teslim süreleri.
 • Çalışan bağlılığında artış.
 • Geliştirilmiş karar verme.
 • Geliştirilmiş inovasyon.

Kuruluşunuzun verimliliğini ve karlılığını artırmanın bir yolunu arıyorsanız, VSM başlamak için harika bir yerdir.

Ürün İzlenebilirliğinin Değer Akışına Katkısı

Ürün izlenebilirliği, üretim için değer akışı haritalamanın önemli bir parçasıdır. Üretim sürecinde değerin eklendiği ve israfın ortadan kaldırılabileceği adımların belirlenmesine yardımcı olur. Üreticiler, değer akışı boyunca malzeme ve bilgi akışını takip ederek verimliliği artırma ve maliyetleri azaltma fırsatlarını belirleyebilir.

Üretimde ürün izlenebilirliğini uygulamanın çeşitli yolları vardır. Yaygın yaklaşımlardan biri, ürünleri tek tek tanımlamak için barkodlar veya RFID etiketleri kullanmaktır. Bu bilgiler daha sonra Cormind Sepex Sistemi kullanılarak üretim süreci boyunca takip edilebilir. Diğer bir yaklaşım ise üretim kayıt defteri gibi kağıt tabanlı bir sistem kullanmaktır; ama günümüzde tavsiye ve tercih edilmemelidir. Belirli bir üretici için en iyi olan özel yaklaşım, şirketin büyüklüğüne, üretilen ürünlerin türüne ve gerekli olan izlenebilirlik düzeyine bağlıdır.

Üretim için değer akışı haritalamasında ürün izlenebilirliğini kullanmanın faydaları:

 • Geliştirilmiş verimlilik: Ürün izlenebilirliği, değer akışı boyunca malzeme ve bilgi akışını takip ederek üretim sürecindeki verimsizlikleri belirlemeye yardımcı olabilir. Bu bilgiler daha sonra kolaylaştırılabilecek veya ortadan kaldırılabilecek adımları belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir üretici bir ürünü üretmek için gereken süreyi takip edebiliyorsa, birleştirilebilecek veya ortadan kaldırılabilecek adımları belirleyebilir. Bu da üretim sürelerinin kısalmasına ve verimliliğin artmasına yol açabilir.
 • Azaltılmış maliyetler: Ürün izlenebilirliği malzeme, işçilik ve enerjiden tasarruf etme fırsatlarını belirleyerek maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir üretici üretilen atık miktarını takip edebiliyorsa, üretilen atık miktarını azaltmanın yollarını bulabilir. Bu da atık bertaraf maliyetlerinin azalmasına ve kârlılığın artmasına yol açabilir.
 • Geliştirilmiş kalite: Ürün izlenebilirliği, sorunları erkenden tespit edip düzelterek ürünlerin kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, bir üretici bir ürünün işlendiği sıcaklığı takip edebiliyorsa, sıcaklık kontrol sistemindeki sorunları tespit edebilir ve üründe sorunlara neden olmadan önce bunları düzeltebilir. Bu da ürün geri çağırmalarının azalmasını ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayabilir.
 • Daha fazla uyumluluk: Gıda ve ilaç endüstrileri gibi birçok endüstri, izlenebilirlik gerektiren katı düzenlemelere tabidir. Üreticiler bir izlenebilirlik sistemi uygulayarak bu düzenlemelere uygun olduklarından emin olabilirler. Bu, onları para cezalarından veya diğer cezalardan korumaya yardımcı olabilir.
 • Gelişmiş müşteri memnuniyeti: Müşterilerin güvendikleri şirketlerle iş yapma olasılıkları daha yüksektir. Üreticiler bir izlenebilirlik sistemi uygulayarak kalite ve güvenliğe olan bağlılıklarını gösterebilirler. Bu da müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artmasını sağlayabilir.