0216 706 15 18 [email protected]

CAM SEKTÖRÜ’NDE PERFORMANS VERİLERİNİZ
ŞEFFAF OLSUN

Hammadde giriş bölümündeki ham camdan, sevkiyat kısmındaki etiketlenme süreçlerine kadar tüm prosesleri cam sektöründe şeffaf bir şekilde izleyin. Enerji dalgalanmalarından ve maliyetlerinden haberdar olun. Müşterilerinize gidecek ürünlerin geri izlenebilirliğini sağlayın.
Fırın, Temperleme, Kesim,
Lamine, Şekil Verme ve Temizleme
Sensörler Üzerinden Takip Edin

Sepex ile, fabrikanın ham madde giriş bölümünde bulunan ham camın, sevkiyat kısmında etiketlenme süreçlerine kadar olan tüm prosesleri tek bir dijital sistem üzerinden izlenilebilirliğini sağlayabilirsiniz

Ham olarak gelen camın, fırın, temperleme, kesim, lamine, şekil verme ve temizleme gibi süreçlerinin tümünden sensörler vasıtasıyla yeni nesil fabrika işletim sistemi üzerinden takip edin.

Sahadaki üretiminizi, Sepex teyit mekanizmasıyla ERP sisteminize anlık olarak besleyin ve manuel teyidi ortadan kaldırın.

Kalite kontrol süreçleri sonrasında ürünlerin Sepex sistemi üzerindeki veriler ile etiketlenmesi ve barkodlanmasıyla, müşterilerinize giden ürününüzün geri izlenebilirliğini sağlayın.

Enerji Maliyetlerinizi
Yönetin

Bunlarla birlikte sadece üretim takibi değil, enerji dalgalanmalarınızın ve maliyetlerinizi de Cormind tarafından geliştirilen Sepex sistemi üzerinden takibini sağlayın. Sepex, makinelerinize montajlanan enerji analizörlerinden aldığı verileri sizlere grafiksel olarak gösterir ve rapor formatlarında sunar.

Enerji dalgalanmaları durumlarında veya sizlerin belirleyeceği koşullarda Sepex sistemi sizlere her an bildirim gönderme olanağı sağlar.

Belirlediğiniz tarih aralığında makineleriniz çalışma süreleriyle birlikte, enerji maliyetlerinizin de rapor olarak sunar, sizleri sayaç okumak gibi fiziksel işlemlerden uzak tutar, doğru veriye ulaştırır, verimlilik ve zaman tasarrufu sağlar.

%

maliyetlerinizi azaltın

günde ROI

%

enerji tasarrufu

%

verim artışı

ÜRETİM TAKİBİ

Gerçek zamanlı üretim görünürlüğü, OEE, kesinti analizi ve geçmiş raporlama ile performans optimizasyonunuzu doğru yönlendirin.

KESTİRİMCİ BAKIM & KALİTE

Makine parkurunuzdaki ve üretim ekipmanınızdaki çeşitli arıza türlerini teşhis edip ve arızaları önceden tahmin ederek üretimdeki gecikmelerden kurtulun.

DURUM ANALİZİ

Mühendislerinizin ve bakım yöneticilerinizin makinelerinizi gerçek zamanlı olarak takip etmesini sağlayarak üretiminizin aksamamasını sağlayın.

SÜREÇ OPTİMİZASYONU

Üretiminizdeki verimliliği ve karlılığı etkileyen aksaklıkların tespiti için operasyon ve üretim sürecinizdeki verilerini analiz edin.

ENDÜSTRİYEL
ÇÖZÜMLERİMİZ

Otomotiv

Cormind Sistemi makineleriniz ve PLC’leriniz ile anlık proses parametrelerini ERP ile entegre ederek baştan sona parametre takibini sağlanır.

Mobilya

Makinelerin aktivitelerini, operatörlerin molalarını, ürün tiplerinin ne zaman ve ne kadar süre ile üretildiği gibi tüm KPI’lar dijital bir ortamda kolaylıkla ölçüm yapılmaktadır.

Döküm

Kapasitenizi artırın, zaman kaybına neden olan manuel süreçleri otomatikleştirin ve üretim kalitenizi tehlikeye atan bütün makine sorunlarını kesin olarak çözün.

Havacılık ve Savunma

Rekabet avantajı elde etmek için üretim kalitenizi iyileştirin, verimliliğinizi artırın ve maliyetlerinizi minimuma indirin.

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001: 2015
ISO 10002: 2018
ISO 14001: 2015
ISO/TEC 20000-1: 2018
ISO 27001: 2013
TS EN ISO 56002

İşletmeniz için Pandora’nın Kutusu’nu Açmaya Hazır mısınız?