0216 706 15 18 [email protected]

İNOVASYON

İNOVASYON

Fabrika işletim sistemleri hizmeti sunan Cormind; işletmelerin daha rekabetçi, daha hızlı ve daha karlı çözümler bulmasına yardımcı olmaktadır. Müşteri odaklı sunulan hizmetlerin tümü, bir işletmenin sahip olduğu tüm potansiyeli kullanabilmesine olanak tanımaktadır. Aynı zamanda teknoloji alanında yaşanan gelişmeler arasından, yalnızca işletmelerin ihtiyaç duydukları güncellemeler aktarılmakta ve bu sayede gerçek bir inovasyon sağlanmaktadır.

Cormind fabrika işletim sistemleri, işletmelerin aklında bulunan fikirleri hayata geçirmek ve sürdürülebilir hale getirmek için sektörel tecrübelerinin tümünü kullanmaktadır.

Bu sayede işletmeler;

  • Akıllı hale gelen fabrikaları ile sürdürülebilirliği kalıcı şekilde sağlamak,
  • İş yükünü azaltmak,
  • Yaşanan tüm aksaklıklardan haberdar olarak sürekliliği sağlamak,
  • Pazardaki rekabetçi pozisyonu korumak,
  • Daha hızlı ve verimli bir üretim sürecine geçerek daha fazla sayıda alıcıya ulaşmak,
  • İş planlaması sırasında meydana gelen kesintileri engellemek gibi çok sayıda avantaja sahip olmaktadır.

Cormind fabrika işletim sistemleri, tüm bu avantajları sağlayabilmek adına kalıpların dışında düşünmeyi ilke edinmiştir. Aynı zamanda tüm Cormind ailesi, müşterilerin dönemlere göre değişen ihtiyaçlarına uygun inovasyon çalışmaları yürütmektedir. Böylece işletmeler, pazardaki rekabet gücünü koruyabilmekte ve her geçen gün daha fazla müşteriye ulaşabilmektedir.

Cormind ailesi, birlikte çalıştığı işletmelerin inovasyon sürecini desteklemek adına teknolojik yenilikleri yakından takip etmektedir. Teknolojik gelişmeler ışığında güncelleme ve sistemsel iyileştirmeler periyodik olarak yapılmakta olup tüm müşterilerimizin kullanıma sunulmaktadır. Bu sayede tüm fırsatları değerlendirmek, teknolojilerden haberdar olmak ve rekabette geri kalmamak gibi avantajları yakalamak mümkün hale gelmektedir.

KALİTE BELGELERİMİZ

ISO 9001: 2015
ISO 10002: 2018
ISO 14001: 2015
ISO/TEC 20000-1: 2018
ISO 27001: 2013
TS EN ISO 56002