0216 706 15 18 [email protected]

BLOG

ERP Nedir?
ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün veya hizmetleri üretmek için gerek duydukları iş gücünü, makineleri ve malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılan bir sistemdir. ERP,...

Üretimde Verimliliği Arttırmanın Yolu
Üretimde Verimliliği Arttırmanın Yolu

Verimlilik bir fabrika, bir imalathane, bir üretim tesisi veya bir işletme için olmazsa olmaz şartlardan biridir. Üretimde verimlilik eşittir para, o da eş değer “maddi kazanç”tır. Verimliliğini yitiren her fabrika iflas bayrağını çekmeye mahkumdur. Üretimde...

Kolaboratif Robot Nedir?
Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler günümüzün bir çok ihtiyaçlarına cevap vermektedir. Özellik itibari ile seri üretimde kolaylık sağlaması açısından büyük avantajlar yaratan ve yenilikçi...

Operasyonel Verimlilik
Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu gerçeği tanıyanlar bile bu alanlarda henüz tam olgunluğa erişmemiş olabilmektedir. Dijital çağda rekabetçi kalmak istiyorsanız, kurumunuzun altyapısını ve...

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir?
Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir?

Bir ülkenin ekonomik anlamda kalkınabilmesi, ilerleyebilmesi ve dünya devletleri arasında güçlü bir konuma gelebilmesinde etkili olan en önemli faktör, sanayidir. Sanayisi gelişmiş olan bir ülke, diğer devletler arasında söz sahibi olarak etkin bir hale gelir ve dünya...

Ürün İzlenebilirliği
Ürün İzlenebilirliği

Ürün izlenebilirliği, bir ürünün hammaddesinden nihai varış noktasına kadar geçmişini takip etme becerisidir. Bu, seri numarası veya barkod gibi ürünün benzersiz tanımlayıcısını takip ederek yapılabilmektedir. İzlenebilirlik, üretimde aşağıdakiler de dahil olmak üzere...

Takt Zamanı (Takt Time)
Takt Zamanı (Takt Time)

Zaman, yaşamımızın en değerli kaynaklarından biridir. Efektif ve verimli bir şekilde kullanıldığında bireylerin ve kurumların başarılarına olumlu bir etki yapabilmektedir. Zaman yönetimi, bu değerli kaynağın etkili bir biçimde kullanılmasını sağlamak amacıyla...

Çevrim Süresi (Cycle Time)
Çevrim Süresi (Cycle Time)

Günümüzde iş süreçlerini etkili bir şekilde yönetmek ve rekabet avantajını sürdürebilmek, iş dünyasında başarıya ulaşmanın anahtarı olmaktadır. İş süreçlerinin yönetiminde kritik bir rol oynayan faktörlerden biri de Cycle Time (Çevrim Süresi) olarak...

Mom Sistemi
Mom Sistemi

Modern üretim süreçleri karmaşıklığı ve rekabeti artırmakta, bu da işletmeleri daha verimli, esnek ve rekabetçi olmaya yönlendirmektedir. Yaşanan zorluklarla başa çıkabilmek için endüstriyel işletmeler Manufacturing Operation Management (MOM) sistemlerine...

Proses Kalite Kontrol
Proses Kalite Kontrol

Üretim süreçlerinin kalitesini ve verimliliğini artırmak için önemli bir araç olan proses kalite kontrol yönteminin etkin bir şekilde uygulanması, işletmelerin rekabet gücünü artırmasına ve sürdürülebilir bir şekilde büyümesine katkıda bulunmaktadır. Genel olarak...

Lot Numarası Nedir?
Lot Numarası Nedir?

İş dünyasında, özellikle üretim ve tedarik zinciri yönetimi alanlarında sıkça karşılaşılan bir terim olan lot numarası, ürünlerin belirli bir üretim veya parti sürecine ait benzersiz bir tanımlayıcıdır. Ürün izlenebilirliği, kalite kontrolü ve envanter yönetimi gibi...