0216 706 15 18 [email protected]

İnsansız Fabrika Otomasyonu

insansız fabrika otomasyonu, karanlık fabrika,

Endüstri 4.0 ile ortaya çıkan insansız fabrika otomasyonu üretimde bir çok avantaj barındırmaktadır. Karanlık fabrika olarak adlandırılmakta olup Türkiye’de de bir çok örneği bulunmaktadır.

Günümüzün en gözde seçenekleri arasında yerden otomasyon sistemleri kapsamındaki üretim hatları dahilinde, insansız fabrika otomasyonu özellikle yüksek bir performans eşliğinde hatasız olarak düşük maliyetler ile üretim gerçekleştirme imkanını sunmaktadır. Belli bir senkronizasyon dahilinde eş zamanlı olarak yapılan çalışmalar ile ürünlerin tüm parçaları doğru şekilde kanalize edilmektedir. Ayrıca; kontrol ise özel programlar altında tek bir potada gerçekleştirilmektedir. Bu da seri üretimler altında aynı standart ürünlerin yüksek performans ile üretim hattından çıkmasına imkan tanımaktadır. Kısacası, hata payı olmadan kusursuz bir üretim gerçekleşmektedir.

Özellikle endüstri 4.0 devriminden sonra daha büyük bir gelişme gösteren bu sistemler, gün geçtikçe daha fazla rekabette kalabilme kapsamında mutlaka kullanılması gereken fabrikasyon sistemler olarak ön plana çıkmaktadır. Özellikle insan hatalarını tamamen ortadan kaldırarak aynı standart kalite kapsamında işlemleri gerçekleştirilmesi, insansız fabrika otomasyonunda geçişi gün geçtikçe daha fazla hızlandırmaktadır. Burada artık günümüzde insanlara ihtiyaç olan tek yer kontrol noktalarında ve ayrıca bakımı ile onarım seçenekleri dahilinde değerlendirilmektedir. Diğer bütün üretim hatları dahilinde farklı noktalarda makineleşme tamamlanmış durumdadır.

yüksek kaliteli üretim, kaliteli üretim, otomasyonel üretim,

yüksek kaliteli üretim

Baştan Sona Yüksek Kalite Standardı Altında Üretim İmkanı

Tüm farklı sektörlerde hem maliyeti minimum seviyede tutmak için hem de kaliteyi her daim aynı yüksek seviyede yakalamak adına insansız fabrika otomasyonuna geçiş gereklidir. Farklı özelliklere sahip olan ve yazılım güncellemesi kapsamında kaliteli bir destek sağlayan makineler, insansız fabrika otomasyonuna geçişi hızlandırmış durumdadır. Düşük maliyet, yüksek güvenlik imkanı ve kaliteli ürünler için bu sistemler günümüze önemli bir etken olarak yoğun şekilde kullanılmaktadır.

Dünyanın artık birçok farklı gelişmiş ülkesinde tamamen insansız fabrikasyon olarak makineleşme ile üretim birkaç yıldır yapılmaktadır. Nümetik kontrolü işlem kapsamındaki makineler, üretim hattından sevkiyat kısmına kadar her şeyi otomatik bir yazılım ile gerçekleştirilmektedir. Fabrika içerisindeki üretimi yetkili personel dışarıdan, bilgisayarlar üzerinden süreci takip edebilmektedir. 7/24 çalışan bu makineler, periyodik şekilde yapılan bakım ve onarım ile birlikte aynı yüksek kalite standart sürekli olarak işlem gerçekleştirmektedir.

Hızlı Bir Üretim Süreci İle Yüksek Performans

Birden fazla işçinin yapabildiği işi tek başına gerçekleştirebilen bu otomasyon makine sistemleri, günümüzde yüksek bir verim ortaya çıkarmaktadır. Öncelikle teknolojik ürünlerin üretilmesinde kullanım gösterilen bu ürünler, gün geçtikçe daha farklı sektörlerde de kullanılmaya başlanmıştır. Özellikle 2018 yılında yapılan endüstri 4.0 yatırımlarıyla bu teknoloji daha da ilerlemiş durumdadır. Şuan bir çok sektöre hayata geçirilebilmektedir.

Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...