0216 706 15 18 [email protected]

Üretim Maliyetinde Düşüş Nasıl Sağlanır

üretim maliyeti, üretim maliyetinde düşüş, üretim maliyetinde düşüş nasıl sağlanır,

Üretim maliyetinde düşüş sağlanması için öncelikli olarak fabrika işletim sistemi kurulması gerekmektedir. Cormind olarak Sepex yeni nesil fabrika işletim sistemi ürünümüz hakkında detaylı bilgiler için aşağıdaki görsellere tıklayabilirsiniz.

Üretim Maliyeti Hesaplama

Bir ürünün halka sunum fiyatı belirlenirken baz alınan en önemli husus üretim maliyetidir. Üretim maliyetinde düşüş sağlamak için öncelikle üretim maliyetinin tam olarak hesaplanması gerekmektedir. Üretim maliyeti hesaplaması sadece hammadde ücreti olarak değil, geniş kapsamlı hesaplanması gerekmektedir. Sabit üretim giderleri, değişken üretim giderleri, hammadde ve malzeme giderleri ve işçilik giderleri olarak 4 ana temelde ele alınır. Bu hesaplamaları excel veya manuel olarak yapmak hem çok vakit kaybı olacaktır hem de detaylı bir şekilde değişken hesaplamalara müsait değildir. Veriler manuel olarak girilmesi gerekir ve belli başlı giderler buraya yazılmaktadır. Lakin, Sepex tarzında yazılımlar ile çok daha detaylı raporlamalar edinmek mümkündür.

Üretim maliyeti hesaplanırken Sepex sistemi gibi otomasyon yazılımları sayesinde, hata payı minimuma inecektir. Arıza veren makinenin anında tarafınıza uyarısı gelecektir ve gerekli ayarları yapıldıktan sonra herhangi bir hatada kendisini kapatması sağlanmaktadır. Bu sayede hem makine boşuna çalışıp kendini deforme etmeyecek, hem elektrik tasarrufu sağlayacak hem de en önemlisi olarak hammaddeyi israf etmeyecektir.

Elektrik kaçağı, fazla akım vs. tarzında farklı değişkenleri anlık olarak izlemekte olan bu yazılımlar sayesinde üretimdeki her banttan haberdar olabilirsiniz. Hatta otomasyon sistemleri sayesinde fabrikanıza gitmeden dahi uzaktan tüm bu bilgilere erişmeniz mümkündür.

Üretim Maliyeti Giderleri

 • Hammadde ve Malzeme Giderleri
 • Çalışan İşçi Maaşı ve Giderleri
 • Dış Firmadan Alınan Hizmetler
 • Vergi ve Harçlar
 • Amortismanlar
 • Tükenme Payları
 • Finansman Giderleri
 • Tedarik Giderleri
 • Ar-Ge Giderleri
 • Pazarlama Giderleri
 • Lojistik Giderleri
 • Yönetim Giderleri

Olarak sınıflandırılabilir.

İşletmelerin faaliyet gösterdikleri alanlara göre katlanılan maliyetlerin içerikleri farklık göstermektedir. Üretim yapan bir işletmede (fabrikalarda) ürün stoka girmeden katlanılan maliyetler şu şekildedir: ham maddenin alımındaki giderler, üretim esnasındaki yardımcı madde ve malzeme giderleri, üretim aşamasındaki insan iş gücü giderleri, tesisin elektrik, su ve ısınma gibi temel giderleri ve genel kapsamlı üretim giderleridir. Bunlar maliyeti oluşturan kollardır.

üretim maliyeti, üretim maliyetini arttıran faktörler, üretim maliyetini arttıran faktörler nelerdir,

üretim maliyeti

Maliyeti Arttıran Faktörler Nelerdir?

Temel olmayan bazı giderler belli tarih aralığında başlayıp bitmesiyle oluşan dönemsel giderler maliyeti arttırmaktadır. Bununla birlikte bazı işletmelerin Ar-Ge için ayırdığı, ayırmak zorunda olduğu bütçelerin araştırma geliştirme giderleri kapsamında yine maliyetin artmasına etki etmektedir. Ar-Ge‘si yapılıp üretimi tamamlanan ürünün iç pazar veya dış pazarda satılması amacıyla yapılan reklam, tanıtım, ziyaretler, hediye, bağış ve sponsorluk gibi giderler ise pazarlama taktiği olarak satış ve dağıtım giderlerini oluşturmaktadır.

Bu ürünlerin üretimden satış pazarlama aşamasına kadar kullanılacak banka kredileri, leasing giderleri, fuar ve organizasyonlara katılımlar, bu katılım üzerine harcana seyahat konaklama personel iş gücünün (sigorta, maaş, sosyal ek katkıların vb.) karşılanması birim üründeki maliyetin artmasını etkilemektedir. Bu giderlerde ayrıca işletmenin muhasebesel olarak genel yönetim giderleri ve işletmenin finansman giderleri olarak kabul edilmektedir.

Üretimde meydana genel aksaklıklara hemen müdahale edilmemesi de maliyeti arttıran faktörler arasındadır.

Üretim Maliyeti Nasıl Azaltılabilir?

Maliyet azaltmak adına ürünün veya hizmetin kalitesinin düşürülmemesi hata ürünün değerinin artı olarak algılanması ve ürüne talebin artırılarak stok devir hızına bağlı karlılık sağlanması en verimli yoldur. Kara düzen olarak adlandırılan, belli başlı raporların yapılmadığı, bir üretim planının bulunmadığı işletmelerde maliyeti azaltmak için genellikle yapılan şey kalitesiz ürün kullanmaktır. Kısa vadede kâr elde edilebileceği gibi uzun vadede firmanın sonunu hızlandırmaktadır. Bu sebeple kesinlikle ve kesinlikle profesyonel bir yardım alıp üretim takip ve yönetim sistemi yazılımı edinmelisiniz. Sepex adlı ürünümüzün kurulum maliyeti de yoktur. Daha detaylı bilgi için bizimle iletişime geçiniz;

Mail: [email protected] <|> Tel: 0212 706 15 18

Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...