0216 706 15 18 [email protected]

MTTR Nedir?

mttr, mttr nedir, mttr hesaplama, mean time to repair,

MTTR terimi, mean time to repair sözcüklerinin kısaltması olan bir metrik ölçü sistemidir. Dilimizdeki karşılığı ise kısaca ortalama tamir süresi anlamına gelmektedir.

MTTR kavramı, kullanılan ekipmanlardaki arızanın sebebini belirlemek ve bu arızaları gidermek için bakım departmanının ne kadar zamana ihtiyaç duyacaklarını hesaplamak için kullanılmaktadır. Bu sayede bakım departmanı personelleri, aniden meydana gelen arızalar karşısında ne kadar hızlı tepki vermeleri gerektiğini anlık olarak görme fırsatına sahip olmaktadır. Bu nedenle;

MTTR ölçümleri, sektör fark etmeksizin önem taşımaktadır.

M.T.T.R. değerleri; fabrikalar, demiryolu işletmeleri, yedek parça kullanılan sektörler, fabrikalar, bankalar ve diğer teknolojik firmalar başta olmak üzere hemen hemen her sektör için önem taşımaktadır. Çünkü bu ölçümler ile arıza süresinin azaltılması ve verimliliğin artırılması mümkün hale gelmektedir.

MTTR Formülü

MTTR ölçümleri, iş planının beklenmeyen bir anda durması sonucunda yeniden faaliyete geçirilmesi için ihtiyaç duyulan sürenin hesaplanmasına imkan tanıyan bir metrik sistemdir. Bu ölçümün yapılması için kullanılan formüle ise MTTR formülü adı verilmektedir. Ölçümler, alanında uzman olan bakım personelleri tarafından profesyonel hesaplamalar ile yapılmaktadır. Bu sayede en doğru sonuçlara ulaşmak mümkün hale gelmektedir.

Ortalama tamir süresi ölçümü yapmak için öncelikle planlanmamış arızaların giderilmesi için harcanan toplam zaman diliminin ve arızanın kaç kez yaşandığının belirlenmesi gerekmektedir. Ardından arıza sayısı, toplam onarım süresine bölünmektedir. Ortaya çıkan sonuç, arızanın giderilmesi için ihtiyaç duyulacak olan zaman dilimine; yani MTTR değerine eşit olacaktır.

mttr hesaplama, mttr formülü, mttr ölçümü,

mttr hesaplama

MTTR Nasıl Hesaplanır?

Ortalama tamir süresi hesaplaması yapabilmek için öncelikle uzman bakım personellerinin arıza verilerini düzenli olarak kayıt altına almaları gerekmektedir. Bu kayıtlara ulaşmak için fabrika üretim takip programı kurulu olması gerekir Ardından M.T.T.R. formülü kullanarak hesaplama yapmak mümkün olacaktır. Ortalama tamir süresi hesaplaması sonucunda çıkan değer, şu aşamaların tümünü kapsamaktadır:

  • Yaşanan arıza karşısında bakım departmanı personellerinin bilgilendirilmesi,
  • Arızaya yol açan sorunun tespit edilmesi,
  • Teşhis edilen sorunun giderilmesi,
  • Onarılan ekipmanın tekrardan montajlanması ve çalışır durumda olduğunun onaylanması,
  • Arıza görüldüğünde üretim aşamasında olan sistemlerin resetlenmesi ve test edilmesi,
  • Tüm kontroller yapıldıktan sonrasında sistemlerin yeniden başlatılması ve üretimin sürdürülmesidir.

Mean time to repair hesaplaması, arızanın meydana geldiği andan sistemlerin yeniden çalışmaya başlayacağı ana kadar olan zaman dilimini belirlemek için etkili bir ölçüttür. Bu nedenle üretim sektörleri açısından oldukça önemli bir metriktir.

MTTR Hedefi Kaçtır?

Ortalama tamir süresi ölçümleri, planlanmamış olan ve üretimde kesintilere yol açan arızaların giderilmesi süreci için ayrılması gereken süre zarfını belirten metrik sistemdir. Hesaplama yapmak için arıza sayısının, toplam onarım süresine bölünmesi gerekmektedir. Ancak işletmeler, iş planlamasının kesintiye uğramaması ve aksamaması için mümkün oldukça arıza yaşanmaması; yaşanması halinde ise en kısa sürede bu arızaların giderilmesini beklemektedir. Bu nedenle işletmelerin MTTR hedefi, şartlar dahilinde mümkün olan en küçük değerlere ulaşılmasıdır.

kestirimci bakım, kestirimci bakım nedir, kestirimci

kestirimci bakım

MTTR Geliştirme Aşamaları

Mean time to repair kavramı, önemli bir temel performans göstergesidir. MTTR değerlerini azaltmak demek; daha kısa duruş süresi, dengeli üretim, mutlu müşteri ve aza indirilmiş bakım maliyetleri anlamlarına gelmektedir. Ortalama tamir süresi ne kadar yüksek ise kayıpta o kadar fazla demektir.

Tespit, bilgi, onarma ve doğrulama olmak üzere 4 adet MTTR geliştirme aşaması bulunmaktadır. Bu durumda her bir aşamayı iyice anlamak ve bunları en aza indirmek için çalışmalar yapılması, üretim verimliliğinin en önemli unsurlarının başında gelmektedir. Bu nedenle tüm aşamalarda, alanında uzman personellerin çalışma yürütülmesi önem taşımaktadır.

MTTR ve MTBF Arasındaki Fark Nedir?

MTTR kavramı, onarımda geçen ortalama süre anlamına gelmektedir. MTBF (Mean Time Between Failures) kavramı ise arızalar arasındaki toplam süreyi belirtmektedir. Her iki kavram arasındaki en temel fark, farklı ölçütler olmalarıdır. MTBF ve MTTR hesaplarının bir araya getirilmesi, yapılan çalışma süresini belirlemektedir. Bu iki metrikle çalışma süresini hesaplamak için aşağıda yazılan formül kullanılmaktadır:

 

Çalışma zamanı = MTBF / ( MTBF + MTTR )

Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...