0216 706 15 18 [email protected]

Endüstri 4.0 Ve İnovasyon

endüstri 4.0 ve inovasyon, inovasyon,

Üretim teknolojisinin devamlı olarak gelişmesiyle birlikte yenilikçi üretim anlayışı ortaya çıkmıştır. Özellikle endüstri 4.0 ile birlikte yenilikçi, verimli ve hatasız ürünler oraya çıkmaya başlamıştır. 4. sanayi devrimi ile başlayan akıllı fabrikalar ile birlikte üretimde inovasyon artmıştır. Yenilikçi bir üretim sistemi devreye girmiştir.

Birbiri ile uyumlu fakat farklı anlamları ifade eden kavramların kombinasyonu niteliğinde olan 4. sanayi devrimi ya da başka bir ifade ile Endüstri 4.0 ve İnovasyon üretim teknolojisi alanındaki gelişmeleri ifade ediyor. İnternet hizmetlerinden start up ekonomiye kadar geniş bir kavramı içine alan sistem bütün dünyada sanayi sektörünü şekillendirmeye devam ediyor. Bütün bu teknolojinin dünya genelinde kullanılması ile de Endüstri 4.0 çağı olarak adlandırılmaktadır.

Endüstri 4.0 ile tanışan fabrikalarda inovasyona oldukça hızlı bir geçiş yapıldığı gözlemlenmektedir.

yüksek verimli kaliteli üretim, kaliteli üretim, verimli üretim,

kaliteli üretim, verimli üretim,

Yüksek Verim ve Kaliteli Üretim

Sanayi sektöründe yani üretim ortamlarında işlevselliği sağlamak ve verilerin kusursuz bir biçimde toplanmasını sağlayan endüstri 4.0 sayesinde sanayide yeni bir dönem ortaya çıkmıştır. Verimliliği ortaya çıkaran Endüstri 4.0 ve İnovasyon rekabet ortamında da ilerlemede önemli bir yere sahiptir. Bu sistem 3 temel yapıdan oluşmaktadır. Bu sistemin alt yapısında ise sanayi içerisinde kullanılan cihazların birbiri ile etkileşimi bulunmaktadır.

Nesnelerin ve hizmetlerin interneti ile Siber fiziksel sistemler arasındaki veri akışını kolaylaştırmaktadır. Bu teknoloji sayesinde araç ve makineler arasında bir iletişim sağlanmaktadır. Bu iletişim sayesinde ise yüksek verim ile birlikte kaliteli bir üretim süreci ortaya çıkmıştır. Endüstri 4.0 güçlü ve otonom bir karar sistemine sahip olabilmek için de 6 farklı temek prensibe dayandırılmaktadır.

endüstri 40 prensipleri, endüstri 4.0, endüstrinin prensipleri,

endüstrinin 40 prensipleri

Endüstri 4.0 ve Temel Prensipleri

Sanayi sektöründe kullanılmakta olan sistemlerin birbiri ile etkileşim içinde hareket edebilmesi için geliştirilen inovasyon uygulamasında hizmet tanımı ve gerçek zamanlı bir biçimde iletişime oldukça önem verilmiştir.

Bu sistem sadece teknolojik bir gelişme değil aynı zamanda bu sektörde zihniyetin de artık yavaş yavaş değiştiğini kanıtlayan bir özellik taşımaktadır. Sistemin uygulayıcıya kazandırdığı en önemli avantajlardan biri de üretimin anlık olarak takip edilebiliyor olmasıdır. Bunun yanı sıra modüler değişime uyum sağlayan bir ortam hazırlanarak maksimum bir verimlilik sağlanması hedeflenmektedir.

Son sürüm bir sanayi dalgası olan Endüstri 4.0 ve inovasyon sistemlerinde bir diğer prensip ise üretim süreci esnasındaki maliyetlerin giderek düşüş göstermesidir. Bu sistemin uygulanması esnasındaki maliyetler yüksek gibi görünse de geniş perspektiften bakıldığında kendini çok kısa sürede amorti etmektedir. Bu zamana kadar üretimde yaşanan sorunların büyük bir çoğunluğu bu sistem sayesinde ortadan kalkacaktır. Tek tip ürünler ortaya çıkacaktır. Fazla hammadde kullanımı son bulacaktır. Dijitalleşen fabrikalar da 7/24 üretim potansiyeli olacaktır. Belli bir ustaya, kas gücüne ihtiyaç duymaksızın uzaktan tek tuşa basarak üretim başlamasına olanak sağlanmaktadır. Kısaca sistem kurulduktan sonra uygulama maliyetlerindeki düşüş fark edilir düzeyde olacaktır.

Geliştirilebilir ve uyarlanabilir özelliğe sahip olması bu sistemlerin uzun süre kullanılabilir bir niteliğinin varlığını kanıtlar durumdadır. Sürdürülebilir bir uygulama olan 4. Sanayi devrimi bu özelliği sayesinde şartlara uyum sağlayacak biçimde revize edilebilmektedir.

Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...