0216 706 15 18 [email protected]

Yalın Üretim Sistemi Nedir?

Firmaların kâr amaçlı geliştirdiği, üretim esnasında israfı ortadan kaldırıp, en iyi üretim potansiyelinin meydana getirildiği sisteme Yalın Üretim Sistemi denilmektedir. Üretim esnasında maliyetin ve işçiliğinin minimuma düşürülmesi ile birlikte, kâr marjının artırılması amaçlanmaktadır. Bu sistemde bahsedilen israfın anlamı farklıdır. Üretim kategorisinde değerlendirilmektedir. Müşteri için herhangi bir değeri olmayan, onun için bedel ödemek istemediği bütün her şeyi kapsamaktadır. Ürünün üretilmesi, taşınması, paketlenmesi ve satışa sunulma kategorilerinde, gereksiz veya ‘olmasa da olur’ denilebilecek bütün kategorilerin ortadan kaldırılması ve piyasa şartlarında en uygun maliyet düzeyinin yakalanması hedeflenmektedir.

Yalın Üretim Sistemi & Yalın Üretimin Önemi Nedir?

Günümüz ekonomi dünyasında, her geçen gün artan rekabet nedeniyle, kaliteli ürünleri ekonomik fiyatlarla piyasaya sunmak en önemli kriterdir. Müşterilerin kaliteli ve uygun fiyat özelliklerine sahip mallara olan rağbeti nedeniyle, üretim firmaları Yalın Üretim Sistemi seçenekleri öncelikle tercih etmektedir.

Eski ekonomi anlayışında, belli odakların tekelindeki satış endeksleri artık tarih olmuştur. Günümüzde bütün firmalar kaliteyi ucuza imal etmek zorundadır. Piyasa şartlarında ‘müşteri bekler’, ‘benden başka satan yok fiyatı artırırım’ mantığı da tamamen ortadan kalkmıştır. Artık yalın üretim sistemi kategorisinde ciddi çalışmalar gerekmektedir. Yeni ekonomi düzeninde bilinçlenen tüketicilere hizmet veren firmalar, yüzlerce dişli rakiple mücadele etmek zorundadır. Kısaca, piyasada 1 lira olan bir malı siz asla 1,25 liraya satamazsınız. Bu konuda müşteriler de bilinçlenmiştir. Bu nedenle kaliteli bir yalın üretim yaparak siz 0,90 kuruşa satmanın yoluna bakmalısınız.

Rekabet, bugün bir firmanın hayatta kalması ve büyümesi için en önemli unsurdur. Rekabete giremeyen firmalar ‘var olma’ savaşı vermektedir. Büyümenin ve rakiplere fark atmak için, üretimde kalite ve en düşük maliyet gerçekleşmelidir. Küresel ekonomik şartların git gide zorlaşması ile birlikte, hızlı üretim ve en kısa zamanda paraya dönüştürme son derece önemli bir husustur. Firmanın gidişatının düzenlenmesi için, işçi veya işçilerin çalışma programlarından ziyade yalın üretim sistemi konusunda ciddi çözümler üretmesi gerekir. Ülke ekonomisinde önemli olan bu konu, etkili rekabet ortamı meydana getirecektir.

Siz de yalın üretime mi geçmek istiyorsunuz? Hemen aşağıdaki görsele tıklayıp detaylı bilgi alabilirsiniz.

üretim, üretim takibi, yalın üretim,

Yalın Üretim Aşamaları

1. Aşama: Değer Belirleme (Value Identification):

  • Müşteri değeri belirlenir ve onların ürünlere ne kadar ödemeye razı oldukları anlaşılır.
  • Piyasa analizi yapılır, rekabetçi fiyatlandırma stratejileri oluşturulur.
  • Ürün özelliklerini belirleme süreci, müşteri geri bildirimleri ve pazar trendleri ile desteklenir.
  • Maliyet analizi ile değer ve maliyet dengesi sağlanır.
  • Tedarik zinciri yönetimi, malzeme ihtiyaç planlaması optimize etmek için entegre edilir.
  • Ürün yaşam döngüsü boyunca değer artışı sağlayacak inovasyon fırsatları araştırılır.
  • Hızlı prototipleme ve ürün testleri ile değerli özelliklerin erken aşamalarda değerlendirilmesi sağlanır.
  • Sürdürülebilirlik ve çevresel etkiler de değer belirleme sürecinin bir parçası olarak göz önünde bulundurulur.
  • Değer önerisinin pazarlama stratejisi ile uyumlu şekilde iletilmesi için iletişim planları geliştirilir.

2. Aşama: Değer Akışı Haritalama (Value Stream Mapping):

  • Ürün veya hizmetin tüm aşamaları, alt aşamaları ve alt süreçleri detaylı olarak çizilir.
  • Değer akışı içindeki tüm veri, malzeme ve bilgi hareketleri analiz edilir.
  • İşlem süreleri, bekleme süreleri, iş istasyonları arası hareket süreleri ayrı ayrı incelenir.
  • Her bir aşamada oluşan envanter miktarları ve stok seviyeleri görselleştirilir.
  • Tedarikçi ve müşteri ilişkileri haritalanır, tedarik zinciri entegrasyonu için fırsatlar belirlenir.
  • Engeller, atıl kapasiteler ve verimsizlik noktaları vurgulanarak iyileştirme potansiyelleri tanımlanır.
  • Bilgi akışının dijital sistemlerle optimize edilmesi için otomasyon fırsatları gözden geçirilir.

3. Aşama: Akış Oluşturma (Flow Creation):

  • Değer akışında engelleri kaldırmak için gereksiz iş adımları ve bekleme süreleri azaltılır.
  • İş istasyonları, optimize edilmiş sıra ile ürün veya hizmeti işleme koşullarına uygun şekilde yerleştirilir.
  • Üretim hücreleri veya hattı tasarımı, en verimli malzeme ve bilgi akışını sağlayacak şekilde yapılır.
  • İş istasyonları arası mesafeler ve malzeme taşıma yolları optimize edilir.
  • Üretim ekipmanları ve robotlar gibi otomasyon araçları, genel ekipman etkinliği iş akışını desteklemek üzere entegre edilir.
  • Çalışanların yetenekleri ve uzmanlıkları, iş istasyonlarına en iyi şekilde dağıtılır.
  • Ürün tasarımı, üretim akışına uygun olarak revize edilir.
  • İş akışında süreç varyasyonunu minimize etmek için standartlaştırılmış iş talimatları oluşturulur.
  • Akış oluşturma süreci, sürekli iyileştirme için temel verileri ve geri bildirimleri sağlayacak şekilde tasarlanır.

4. Aşama: Çekme Üretim (Pull Production):

  • Müşteri talebine göre üretim gerçekleştirilir, talep olmadan fazladan üretim yapılması engellenir.
  • İş istasyonları, önceki iş istasyonunun çıkışını bekler ve bu sayede fazla envanter miktarı oluşmasının önüne geçilir.
  • Stok seviyeleri minimize edilir, böylece kaynak israfı azaltılır.
  • Kanban sistemleri veya diğer çekme tabanlı yöntemlerle malzeme ve ürün hareketleri yönetilir.
  • Tedarik zinciri işbirliği ve entegrasyonu sayesinde tedarikçi tarafında da çekme mantığına geçilir.
  • Üretim hızı, tüketici talebine uygun olarak esnek şekilde ayarlanabilir.
  • Ürün varyasyonlarına göre esnek üretim yapabilme yeteneği geliştirilir.
  • Ürün veya hizmet kalitesinin sürekli olarak korunmasını sağlamak için çekme üretim sistemi ile kalite kontrol süreçleri entegre edilir.
  • Maliyet ve zaman etkinliğini artırmak için lojistik ve dağıtım süreçleri çekme mantığına göre optimize edilir.

5. Aşama: Mükemmeliyet İçin Sürekli İyileştirme (Continuous Improvement for Perfection):

  • Sürekli iyileştirme kültürü oluşturulur.
  • İş süreçleri, performans verileri ve geri bildirimler düzenli olarak analiz edilir.
  • Kaizen, Six Sigma ve diğer kalite iyileştirme yöntemleri kullanılarak sürekli olarak verimlilik artırılır.
  • İyileştirme fırsatları, verilerle desteklenen analizler ve trend tahminleri ile belirlenir.
  • İş akışı, veri analitiği ve yapay zeka kullanılarak otomatik olarak izlenir ve geliştirme önerileri sunulur.
  • Çalışanlar, proaktif olarak süreçlerdeki sorunları ve iyileştirme fırsatlarını bildirebilecekleri mekanizmalarla desteklenir.
  • İyileştirme projeleri, yalın eğitimler ve atölyeler aracılığıyla çeşitli seviyelerdeki personelin katılımını içerir.
  • Sürekli iyileştirme süreci, tedarikçi ve müşteri işbirliği ile genişletilir ve tüm tedarik zinciri boyunca uygulanır.

6. Aşama: Standartlaştırma (Standardization):

  • En iyi uygulamalar belirlenir ve iş süreçleri standart hale getirilir.
  • Standart iş akışları, talimatlar ve prosedürler oluşturulur.
  • İş süreçleri, dokümantasyon ve eğitim materyalleri ile desteklenir.
  • Standartlaştırılmış iş akışları, verimliliği artırmanın yanı sıra kalite ve güvenilirliği de artırır.
  • Sürekli iyileştirme çabalarını desteklemek ve sürdürmek için standartlar gözden geçirilir ve güncellenir.
  • İş süreçlerindeki varyasyonları azaltmak ve tutarlı sonuçlar elde etmek için standartlaştırılmış iş talimatlarına sıkı bir şekilde uyulur.
  • Standart iş akışları, yeni personelin eğitimi ve entegrasyonu için önemli bir kaynak sağlar.
  • Standartlar, ölçülebilir performans metriklerine dayalı olarak sürekli olarak değerlendirilir ve gerektiğinde iyileştirilir.

7. Aşama: Personel Katılımı (Employee Involvement):

  • Çalışanlar süreç geliştirmeye aktif olarak katılır ve önerilerde bulunurlar.
  • Çalışanlar, iş süreçlerindeki sorunları ve iyileştirme fırsatlarını tanımlamak üzere çeşitli kanallar aracılığıyla teşvik edilir.
  • İş süreçlerinin tasarımı ve iyileştirilmesi için çok disiplinli ekipler oluşturulur.
  • Çalışanlar, kendi alanlarındaki uzmanlık ve deneyimlerini paylaşarak iş süreçlerinin geliştirilmesine katkı sağlarlar.
  • Çalışanların geri bildirimleri, sürekli iyileştirme sürecinin temelini oluşturur ve karar alıcıları bilgilendirir.
  • Eğitim ve geliştirme fırsatları, çalışanların yalın prensipleri anlamalarını ve uygulamalarını desteklemek için sağlanır.
  • Çalışanlar, ödüllendirme ve tanıma programlarıyla motive edilir ve yalın kültürün bir parçası olarak hissederler.
  • İşbirliği ve takım çalışması teşvik edilir, çalışanlar farklı beceri setlerini birleştirerek daha yaratıcı ve etkili çözümler üretirler.
  • Çalışanların fikirleri ve katkıları, yönetim tarafından değerlendirilir ve uygulanabilir olanlar hızla hayata geçirilir.
Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...