0216 706 15 18 [email protected]

Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır?

verimlilik analizi, verimlilik analizi nasıl yapılır, verimlilik arttırmak için, verimlilik arttırma, verimlilik arttırma yolları, üretim verimliliği hesaplama, üretimde verimlilik,

Verimlilik analizi ve süreçlerinde temel esas, üretimdir. Ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmetin kaliteli şekilde üretilmesi, piyasalarda etkin rol oynaması ve aktif platformlarda ticari başarının artması amaçları gözetilerek verimlilik hesaplanır. Avrupa ve Amerika’da büyük şirketlerin verimlilik analizi değerlendirmelerinde; iş kalitesi ile iş / çalışan senkronizasyonu sağlanarak, başarı yakalanmaya çalışılır.

Verimlilik, işletmelerin ve kurumsal yapıların temel stratejileridir. Üretim ve hizmet planı, var olan değerler, çalışan becerileri ve aktif iş başarılarının totalini oluşturur. Kurumlaşma / kurumsallaştırma veya kurumsal kimliğini tamamlamış firmaların, üretim, sermaye ve piyasa hacmini, kapasitesini artırmak amacıyla sistem değerlendirmesi yapılır. Profesyonel değerlendirme metodu ile verimlilik analizi sektörel başarı için gerekliliktir. Prodüktive manasına gelen verimlilik, çeşitli hesaplama yöntemleri ile rekabetçi ortam ve marka yükselişi için gerçekleştirilen bir projedir.

Verimlilik Analizi Nasıl Yapılır?

Şirketlerin ve kurumsal yapıların; planlama, organizasyon, çalışma teknikleri değerlendirilerek mevcut değer ve üretim doğrulaması yapılır. Çalışanların verimlilik analizi hesaplanırken; sadece iş aktiviteleri değil, iş kalitesi önem kazanır.

Şirkete getirilerin, satış ve pazarlanma geri dönüş ve ticari sirkülasyon sağlaması, çalışma süre / süreç ve skorlarından daha önemli değerler olup, marka kalitesini yükselten personel başarısı, ”verimlilik” esaslarında değerlendirilir.

Analiz sonucu tespit edilen ”zayıf ve başarısız noktalar” sistemsel değişiklikler ve çalışan verimliliği esaslarında incelenir. Çözüm önerileri, kurumsal faaliyetler ve iş / çalışan uyumu önem kazanır.

Avrupa ve Amerika’da özellikle büyük şirketlerin verimlilik analizi değerlendirmelerinde; iş kalitesi ile iş / çalışan senkronizasyonu sağlanarak, şirket başarısı yakalanmaya çalışılır. İnsan ilişkileri veya kurum içi çalışan uyumundan ziyade, kişi veya kişilerin kuruma katkısı ile iş başarısı ve verimlilik arttıran kaliteli iş güdüleri değerlendirilir.

verimlilik analizi, üretimde verimlilik analizi, üretimde verimlilik arttırma, makine verimliliği hesaplama, kaliteli ve verimli iş sonuçları üretme,

Verimlilik Analizinde Yöntem ve Araçlar

 • Mevcut durum / verimlilik analizi
 • Proje ekibi oluşturma
 • Eğitim süreç ve metodu
 • Ölçme ve değerlendirme, analiz etme
 • Workshop
 • Rapor ve sunum aşamalarından oluşmaktadır.

Verimlilik analiz ve tüm süreçlerinde temel esas, üretimdir. Ticareti gerçekleştirilen ürün veya hizmetin kaliteli şekilde üretilmesi, piyasalarda etkin rol oynaması ve aktif platformlarda ticari başarının artması amaçları gözetilerek, verimlilik hesaplanır. Doğru orantı amacıyla şirket hacmi, üretim kapasitesi ve ”kâr” odağıyla en iyi analizler yapılarak, çözümler sunulur, durum değerlendirmesi yapılır ve sonuca göre verimlilik artırmak için yöntemler uygulanır.

Verimlilik Analizlerinin İçeriği

Farklı temeller üzerinden değerlendirmeler yapılarak, şirket üretim ve kaynak verimliliği üzerinden içerik hazırlanır. Bu adımlar şu şekildedir:

 • İş – üretim – analiz ve tüm süreçlerin analizleri
 • İstatiksel süreç analizi / örnekleme yapmak
 • Çalışanların; zaman / zaman kullanım / kayıp zaman oranlarının belirlenmesi
 • Zaman kaçakları / planlama hataları / organizasyon yanlışlıkları analiz edilir
 • Çalışma yöntemi hataları, teknolojik aktivite veya teknolojik eksiklikler, çalışan – iş uygunluğu analizleri yapılır
 • Verimliliği engelleyen nedenler, hassas ve zayıf noktaların giderilmesi

* Verimlilikte analiz edilen değerlerin çözümü sunulması ve verimlilik düşüren zayıflıkların ortadan kaldırılması, çözüm sağlanması, verimlilik analizi konusudur.

Maksimum verimlilik için fabrikaların üretimini son teknolojiyle buluşturan ürün yönetim sistemlerimiz hakkında detaylı bilgi almak için hemen bizimle iletişime geçin. Cormind olarak 7/24 takip edilmesi mümkün sistemlerle kesin verilere ulaşmanızı sağlıyoruz.

Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...