0216 706 15 18 [email protected]

Endüstri 4.0’da Yatay Dikey Entegrasyon

Endüstri 40 Yatay ve Dikey Entegrasyon, yatay entegrasyon nedir, dikey entegrasyon nedir, endüstri 40 da entegrasyon,

Endüstri 4.0’da Yatay Dikey Entegrasyon; Geriye doğru ve ileriye doğru, yatay ve dikey bütünleşme gerçekleşerek firmanın büyümesi sağlanmaktadır. Firmanın izlediği büyüme stratejisinin önemli bir adımı da farklı firmalar ile birleşmeye gidilmesidir. Bu birleşme esnasında endüstri 4.0 yenilikleri muhakkak kullanılmalı ve sorunsuz bir entegrasyon sağlanmalıdır.

Endüstri 4.0’da yatay dikey entegrasyonun en iyi bir şekilde çalışması adına “bilgi ve veri” büyük bir önem taşımaktadır. Veri depolama işleminin düzgün bir biçimde devam edilmesi adına bulut sistemi devreye girmelidir. Ayrıca verilerin işlenmesi daha anlamlı bir hale gelebilmesi için veri madenciliği önemli kıstaslar arasındadır. Doğru verilerle doğru bir bir büyüme gerçekleştirmek elzemdir. Bu doğru veriler ile büyümek için en önemli etken ise bütünleşmektedir. Bütünleşmek iki şekilde olmaktadır. Biri yatay bütünleşme diğeri ise dikey bütünleşmedir.

yatay entegrasyon, endüstri 40, endüstri 40 yatay entegrasyon, yatay bütünleşme,

Endüstri 40 Yatay Entegrasyon

Yatay Entegrasyon (yatay bütünleşme)

Bu çalışma kapsamında endüstri 4.0 için herhangi bir sektördeki firma adına boyutu yükseltmek, büyümek, rekabeti minimum seviye çekmek ile birlikte ürün ve hizmet zenginliğini daha yukarılara çekmek adına ya da müşteriler ile piyasaya en iyi erişimi sağlamak için yatay entegrasyon büyük bir önem arz etmektedir. Burada aslına bakılırsa temel amaç aynı sektördeki farklı şirketleri baz alarak onları incelemek ve buna göre artı eksileri ortaya çıkarmak sureti ile kısa ya da uzun vadeli tehditleri görmektir. Büyüme potansiyeli incelemek ve buna göre tüm riskleri analiz ederek en doğru stratejik planlamayı oluşturmak gereklidir.

Kısacası buradaki amaç, şirketin kendi değerlerini incelemek kapsamı içerisinde yorumlanır. Burada herhangi bir firma aynı sektördeki farklı bir firmayı bünyesine genel olarak satın alma yolu ile katar. Tüm riskleri en az seviyeye indirmek sureti ile şirketin büyümesine büyük bir katkı yakalar. Bu konuda birçok değişik sektör kapsamında dünyada örnekler bulunmaktadır. Aynı alandaki bir şirketi satın almakla birlikte farklı firmalarla büyüme hacmini genişletmek; bütün olumsuz durumları şirket adına ortadan kaldırır.

dikey entegrasyon, endüstri 40, endüstri 40 dikey entegrasyon, dikey bütünleşme,

Endüstri 40 Dikey entegrasyon

Dikey Entegrasyon (dikey bütünleşme)

Dikey entegrasyon sisteminde ise; aynı sektöre hizmet veren tedarikçi veya müşteri kanalını kullanmak suretiyle farklı bir şirketi bünyesine katarak büyümeyi ve genişlemeyi daha güçlü bir hale getirir. Bu durum birleşme ya da satın alma olarak iki farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir.

Üretim maliyetlerini azaltmaktedarik zincirini güçlendirmekkârı dengelemek ve dağıtımı en iyi hale getirebilmek adına endüstri 4.0 işlemi kapsamında dikey entegrasyon büyük bir önem arz etmektedir. Burada ileri yönlü dikey entegrasyon ile birlikte müşteri satın alma yoluna gidilir. Geri yönlü dikey entegrasyon kapsamında ise tedarikçi ile birleşme durumu ön plana çıkarılarak sağlanır. Ancak bu iki sistem (Endüstri 4.0’da Yatay Dikey Entegrasyon) gerçekleştirirken mutlaka rakipleri en iyi şekilde analiz etmeli ve buna göre işlemler sağlanmalıdır.

Diğer yazılara da göz atın:
Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu...