0216 706 15 18 [email protected]

Entegrasyon

İki ya da daha fazla sistemin birleştirilmesi ve tek bir sistem halinde çalışmaya devam edebilmesi için uygulanan çalışmalar bütününe, entegrasyon adı verilmektedir. İşletmelerdeki kurumsal uygulamalar, bilgisayar ağları, personel takip sistemleri ve iş süreç yönetimi gibi farklı çalışma sistemlerinin birbirleri ile entegre edilmeleri sayısız avantaj sağlamaktadır.

Entegrasyon uygulamaları, ihtiyaç duyulan tüm çalışma sistemlerinin fonksiyonlarını daha işlevsel bir şekilde sürdürebilmeleri açısından önem taşımaktadır. Günümüzde bu uygulamalar her geçen gün daha yaygın ve popüler bir hale gelmektedir. Bu nedenle birçok güncel çalışma sistemi tasarımı, entegrasyona uygun şekilde hazırlanmaktadır.

Entegrasyon Nedir?

Entegrasyon sözcüğü, bütünleşme ve uyum gibi anlamlara gelmektedir. İşletmelerde farklı operasyonların bütün hale gelmesi ve tek kaynak üzerinden uyumlu şekilde çalıştırılabilmesi amacı ile tasarlanan sistemlere ise entegrasyon sistemleri adı verilmektedir. Bu sistemler, süreç içerisinde rolü bulunan tüm uygulamalar ve yazılımları kapsamaktadır. Entegrasyon sistemlerinin avantajlarını ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Tüm çalışma sistemlerine ait yönetim işlemlerinin tek panel üzerinden gerçekleştirilebilmesi,
 • Farklı kanallar üzerinden yapılan birçok işlemin tek bir sistem üzerinden izlenebilmesi ve kontrol edilebilmesi,
 • Tüm raporlama işlemlerinin tek bir kanal üzerinden ve hatasız şekilde gerçekleştirilebilmesi sayesinde analiz sürecinin geliştirilebilmesi,
 • Üretim planlama ve kontrol çalışmalarının sorunsuz analiz edilebilmesi,
 • İşlemlerin gerçekleştirilebilmesi için gereken zaman ve insan gücünden tasarruf sağlanabilmesidir.

İşletmelerin gelişebilmesi, profesyonel bir çalışma tarzının benimsenmesi, performans ve kazancın artış gösterebilmesi için birçok farklı entegrasyon türü bulunmaktadır. Bu sistemlerin doğru ve etkili bir şekilde yapılması, kısa sürede en etkili sonuçların alınmasını sağlamaktadır.

fabrika entegrasyonu, Dikey entegrasyon Örnekleri, Yatay ve dikey entegrasyon Örnekleri, Yatay ve dikey entegrasyon Nedir, Yatay entegrasyon örnek, Dikey bütünleşme örnekleri,

fabrika entegrasyonu

Fabrika Entegrasyonu

Fabrikalar, üretim sektörünün en önemli işletmeleri arasında yer alarak her geçen gün daha yaygın bir hale gelmektedir. Günümüzde üretim süreçlerinin desteklenmesi ve doğal kaynakların korunabilmesi adına birçok yenilikçi çalışmaya adım atılmaktadır. Bu çalışmalar arasında en önemli olanı ise entegrasyon sistemlerinin kullanılmasıdır. Fabrika entegrasyonu çalışmaları, teknolojinin gelişmesi sonucunda elde edilen donanımsal ve yazılımsal gelişmeler sayesinde mümkün hale gelmiştir. Bu sistemler ile sağlanan avantajları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Hata payının düşük olması sayesinde yüksek güvenilirlikte çalışmaların yürütülebilmesi,
 • Daha az miktarda enerji harcanması ile aynı üretim performansının sağlanması,
 • Klasik donanımlara kıyasla daha az yer kaplaması,
 • Maliyetlerin daha düşük olması ve kısa süre içerisinde işletmelerin kar sağlamasının mümkün hale gelmesi,
 • Kaynak kullanımının kolayca kontrol altına alınabilmesi,
 • Satın alma sürecinden teslimat süreçlerine kadar olan tüm aşamaların tek panel üzerinden kontrol edilebilmesi,
 • Tüm süreçlerin profesyonel ve düzenli şekilde raporlanabilmesi,
 • Makinelerin birbirleri ile optimize ve koordine şekilde çalışmaları,
 • Üretim süresi, kalitesi ve miktarının artış göstermesi,
 • Maliyetlerin düşürülmesi ve kazancın yükseltilmesidir.

Fabrika entegrasyonel çalışmalar, donanımsal ve yazılımsal çalışmaların bir arada kurulması ile mümkün hale gelmektedir. Tüm sistemin hatasız şekilde işlemesi içinse fabrika işletim sisteminin profesyonel şekilde tasarlanmış olması gerekmektedir. Bknz: ( SEPEX )

Dikey Entegrasyon Nedir?

Dikey entegrasyon, firmaların üretimden dağıtıma kadar olan tüm süreçlerini kendi bünyesi dahilinde gerçekleştirmesini ifade eden bir tanımdır. Bu süreçler arasında satış ve pazarlama ve aşamalar da dahil edilmektedir. Dikey entegrasyon çalışmaları sayesinde öncelikli malzemelere güvenli bir erişimin sağlanması, üretim için ihtiyaç duyulan maliyetlerin düşürülmesi ve pazar fırsatlarına kısa süre içerisinde cevap verilebilmesi gibi avantajlar sağlamak mümkündür.

Yatay Entegrasyon Nedir?

Yatay entegrasyon, tedarik zincirlerinin farklı bir işletme tarafından devralınmasını tanımlamak için kullanılan bir tabirdir. İşletmeler, tedarik zincirleri ile farklı ya da aynı sektörlerde hizmet verebilmektedir. Ancak profesyonel anlamda yatay entegrasyonun uygulanabilmesi için, şirketlerin kendileri ile aynı seviyede ve sektörde hizmet veren firmalarla birleşmeleri gerekmektedir. Yatay entegrasyon çalışmaları ile firmaların yeni pazarlarda faaliyet göstermeleri, kar marjlarının yükselmesi, mevcut pazarlarında yükseliş göstermeleri ya da güçlerini artırmaları mümkün olmaktadır. Tüm bu avantajlardan yararlanmak için şirkete bağlı olan yarı özerk ve yeni bir iş kurulması da mümkün olmaktadır.

Ekonomik Entegrasyon Nedir?

Ekonomik entegrasyn, birçok farklı ekonomik bütünleşme faaliyetini kapsayan genel bir tabirdir. Ana amaç, uluslararası ticari faaliyetleri engelleyen kısıtlamaların ortadan kaldırılması ve bu sayede kazancın artırılmasıdır. Aynı zamanda iktisadi büyümenin sağlanabilmesi için ekonomik bütünleşmenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Tüm bunlar için ticari hareketlere engel olan durumlara serbestlik kazandırılması ve karşılıklı olarak uyumun sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Uluslararası ekonomik entegrasyon çalışmaları için politik entegrasyonun da sağlanması gerekmektedir.

Sürekli Entegrasyon Nedir?

Sürekli entgrasyon, günümüzde en sık kullanılan yazılım geliştirme modelidir. Bu model dahilinde tüm yazılımcılar, geliştirdikleri çalışmaları ortak bir platform üzerinden paylaşmaktadır. Paylaşılan kopyalar, yapılan her geliştirmenin ardından güncellenmektedir. Gün içerisinde birkaç kez bu modelin uygulanması, sürekli bir şekilde gelişmenin en önemli adımıdır. Paylaşılan yeniliklerin birden fazla kişi tarafından test edilmesi ve düzeltilmesini önlemek amacıyla uygulanan uyarı sistemleri ise, sürekli entegrasyon yazılımları ile mümkün olmaktadır. Bu yazılımlar, hatayı yapan kullanıcıya bilgi iletme yetkisine de sahiptir. Tüm bu çalışma modeli sayesinde işletmelerde yaşanması muhtemel olan karışıklıklar ve vakit kayıplarını önlemek mümkün olmaktadır.

entegrasyon sistemi, Entegrasyon Ne Demek, Entegrasyon modeli Nedir, entegrasyon programları,

entegrasyon sistemi

Veri Entegrasyonu Nedir?

İşletmeler, birçok farklı kaynaktan sağlanan çok sayıda önemli veriye sahip olmaktadır. Veri entegrasyonu çalışmaları ile çeşitli kaynaklardan sağlanan bu veriler, yazılımlardan sağlanan veriler ile birleştirilmektedir. Bu sayede veri erişimi yetkisi bulunan kişiler, tüm verilerin birbirleri ile uyumlu bir hal dönüştürüldüğü ve bir araya toplandığı verilere kolayca erişim sağlama fırsatına sahip olmaktadır.

Entegrasyon Numarası Nedir?

Entegrasyon numarası, yaygın olarak entegrasyon kodu olarak da bilinen bir tanımdır. Kurulan entegrasyonel sistemlerinin her biri için farklı numaralandırmalar yapılmaktadır. Bu numaraların sistemler üzerine kaydedilmesi sonucunda ise çalışma modellerinin birbirleri ile uyumlu ve optimize bir şekilde fonksiyonlarını sürdürmeleri mümkün hale gelmektedir.

Entegrasyon Testi Nedir?

İşletmelerde entegrasyonun sağlanabilmesi için kurulan tüm modüllerin birbirleri ile uyumlu ve hatasız şekilde çalışmaları gerekmektedir. Bu nedenle sistemleri denemek ve kontrol etmek amacıyla bazı testlerin yapılması gerekmektedir. Bu amaçla uygulanan testlere ise genel olarak entegrasyonel test adı verilmektedir.

EntegrasyonHatası Ne Demek?

Entegrasyon hatası, kurulan donanımlar ya da yazılım üzerinde oluşan sistemsel bir bozukluk anlamına gelmektedir. Bu hata ile karşılaşıldığı zaman, çalışma modellerinin birbirleri ile optimize şekilde işlevlerini sürdüremedikleri anlaşılmaktadır. Hatanın nerede olduğu ise, hata kodu ile belirtilmektedir. Kodla ilintili olan sistemin kontrol edilmesi durumunda entegrasyon-hatasının da çözülmesi mümkün olmaktadır.

Entegrasyon Firmaları

İşletmelerde farklı entegrasyon türlerini kurmak ve çalışır hale getirmek için alanında hizmet sunan işletmeler, entegrasyon firmaları olarak tanımlanmaktadır. Doğru firma seçimi; işletmenin tecrübesi, inovasyon ilkeleri, memnun müşteri oranı ve referanslarına bağlı olarak belirlenmelidir. Cormind ailesi, kurulduğu günden itibaren benimsediği çalışma ilkeleri ile rakiplerinden her zaman bir adım önde olmayı başarmaktadır. Aynı zamanda müşteri memnuniyeti ilkeleri ve çözüm odaklı yaklaşımı ile işletmelerin her zaman en iyi dostu olmayı da başarılı bir şekilde gerçekleştirmektedir.

Diğer yazılara da göz atın:
ERP Nedir?

ERP Nedir?

ERP, (Enterprise Resource Planning) kurumsal olarak kaynak planlaması anlamına gelmektedir. İşletmelerin ürün...

Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...