0216 706 15 18 [email protected]

Üretim Planlama ve Kontrol

üretim planlama, üretim kontrol, üretim planlaması, üretim planlama ve kontrol

Üretim Planlaması Nedir?

Üretim planlaması, üretim planı adı verilen genel bir çıktı düzeyi oluşturma işlevidir. Bu süreç aynı zamanda mevcut genel satış seviyelerini karşılamak için gerekli olan diğer faaliyetleri de içermektedir. Aynı zamanda firmanın genel iş planında belirtildiği gibi kâr, verimlilik, tedarik süresi ve müşteri memnuniyeti ile ilgili genel hedeflerini karşılamaktadır. Üretim planlamasının yönetimsel amacı; operasyon bölümünün üretim planı olduğu entegre bir plan geliştirmektir. Öyleyse bu üretim planı, şirketin stratejik hedeflerini operasyonlara (üretim fonksiyonu) bağlamanın yanı sıra işlemleri satış hedefleri, kaynak kullanılabilirliği ve finansal bütçelerle koordine etmelidir.

Üretim planlama süreci, satış gereklilikleri ile üretim kapasitelerinin karşılaştırılmasını ve bütçelerin dahil edilmesini, mali tabloların hazırlanmasını ve malzeme ve iş gücü gereklilikleri için destek planlarının yanı sıra üretim planının oluşturulmasını içermektedir.

Üretim Planlanmasının Temel Amacı

Üretimin planlanmasının temel amacı, yönetimin müşteri talebini karşılama hedefine ulaşmasını sağlayacak üretim oranlarını belirlemektir. İstihdam memnuniyeti işgücünü nispeten istikrarlı tutarken, stokların veya birikintilerin korunması, yükseltilmesi veya azaltılması yoluyla sağlanabilir. Eğer firma tam zamanında bir felsefe uygulamış ise, firma stoklarını minimum seviyede tutarken müşteri talebini tatmin etmek anlamına gelen bir takip stratejisini kullanacaktır. Plan birçok firma fonksiyonunu etkilediğinden, normal olarak pazarlamadan gelen bilgilerle hazırlanır ve imalat, mühendislik, finans, malzeme vb. fonksiyonlarıyla koordine edilir. Diğer bir terim olan satış planlama ve işlem planlama, son zamanlarda şirket içindeki çeşitli kritik faaliyetleri koordine etme konusundaki endişeyi daha doğru bir şekilde ifade ederek  kullanılmaya başlanmıştır.

Üretim planlama, ana fonksiyonların her birinde çalışmak için temel hedefleri belirler. Firma için bir bütün olarak en iyi satış ve pazarlama hedeflerine, imalat maliyetine, planlama ve hatasız envanter hedeflerine ve firmanın finansal hedeflerine ağırlık vermelidir. Bütün bunlar şirketin nereye gitmek istediğine dair stratejik bakış açısı ile bütünleştirilmelidir. Üretim planlama süreci tipik olarak 6 ile 18 ayı kapsayan güncellenmiş bir satış tahmini ile başlamaktadır. Stok veya birikim seviyelerinde istenen herhangi bir artış veya azalış, üretim planına eklenebilir veya çıkarılabilir. Ancak, üretim planı bir talep tahmini değildir. Toplam bazda belirtilen üretim planlanmaktadır. Etkili bir üretim planlama süreci, genellikle toplu planın ne zaman değiştirilebileceği (arttırılabileceği veya azaltılacağı) için açık zaman çitlerini kullanmaktadır. Ayrıca, değişimin derecesi üzerinde kısıtlamalar olabilmektedir.(artış veya azalış miktarı)

Üretim planlaması aynı zamanda operasyonlar ve firmanın diğer fonksiyonları arasında olduğu gibi operasyonlar fonksiyonu ve üst yönetim arasında doğrudan iletişim ve tutarlı bir diyalog sağlamaktadır. Bu nedenle, üretim planı mutlaka sadece işletme yöneticisi değil, firma içindeki herkes için anlamlı olan terimlerle belirtilmelidir. Üretim planlaması kuruluşlar için üretim takibi ve üretimde merkezi bir rol oynadığından, bu süreç bir şirketin bu temel sorumluluk alanlarındaki başarısından veya başarısızlığından sorumlu olabilmektedir. Üretim planlama, organizasyonların satış ve dağıtım ile malzeme yönetiminin nasıl yapıldığını incelemelerine de yardımcı olmaktadır. Bu alanların iyileştirilmesi bir şirketin en alt satırına yansımaktadır.

Sonuç olarak, üretim planlaması finans üzerinde doğrudan bir etkiye sahiptir. Ayrıca, üretim planlaması kuruluşların müşterilerine nasıl ulaştığını izleyebildiğinden ve farklı işlemler için en uygun miktarda personel bulunduğundan emin olabileceğinden, kalite yönetimi ve insan kaynakları gibi diğer alanlarla da ilgilidir.

üretim planlama, üretim planlaması nasıl yapılır, üretimin planlanması, üretim planlama aşamaları,

üretimin planlanması

Üretim Planlaması ve Tahmini Talep

Belirli bir zaman dilimi içinde ne kadar ürün üretmeniz gerektiğini araştırmalı ve %10’luk fire oranıyla bir oran çıkartmanız gerekmektedir. Bu, onaylanmış siparişleri ve öngörülen siparişleri içermektedir. Tahmin için kullanılan farklı yöntemler vardır. Geçmiş bilgilere dayanarak ürün talebini tahmin edebilir (geçmişte müşteriler tarafından verilen siparişler) veya iş ortamınızdaki geçmiş kalıpları değiştirebilecek olayları (yeni pazar eğilimleri, durgun ekonomi, yeni pazarlama kampanyaları vb.) Dikkate alabilirsiniz.

Üretim Seçeneklerini Belirleme

Öngörülen talebi karşılamak için farklı üretim seçeneklerine bakın. Bir akış çizelgesi kullanmak gibi, üretim sürecinizin tüm adımlarını haritalayarak başlayın. Bu, darboğazları göz önünde bulundurarak proses akışını nasıl iyileştireceğinizi incelemenize yardımcı olacaktır.
Ardından, üretim sürecinizde yer alan her görevi tamamlamak için gereken kaynakları belirleyin. Bu, insan kaynakları, makine ve teçhizat, malzeme ve envanter gibi kaynakların bir kombinasyonunu içermektedir. Bu kaynakları analiz etmek, üretim seçeneklerinizi daha iyi görmenizi sağlayacaktır.

Kaynakları En Efektif Olarak Kullanmak

Her üretim seçeneğinin; üretim maliyeti ve üretim zamanını karşılaştırmalı ve firmanın işletme kapasitesini en yüksek seviyeye çıkartmak için en doğru adım atılmalıdır. Malzeme alımı, ofis kirası, personel maaşının ödenmesi, leasing ve daha fazlasını kapsayan ilgili masrafları karşılayabilindiğinden emin olunmalıdır. Üretim planını süreçle ilgili bölümler ve personel ile paylaşmalı, üretim sürecindeki görevler için hangi malzeme ve ekipmana ihtiyaç duyulacağını önceden söyleyerek işlemleri daha sorunsuz hale getirebilmektedir.

İzleme ve Kontrol: Planın amaçlandığı gibi çalışmasını sağlamak için, olması gerekenler senaryolar ile karşılaştırılmasının yapılması gerekmektedir. Bu kontrol sistemi, meydana geldiğinde sorunları fark etmenize yardımcı olmak ve sorunları düzeltmek için daha fazla zaman yaratacaktır.

Revize/Ayarlama: Gerekirse planı revize etmeye veya ayarlamaya hazırlıklı olun. Müşteri talebindeki değişiklikleri karşılamak için firma, bir miktar/finans esnekliğe sahip olmalıdır. Bu plan ayrıca, üretim sürecinde makine kırılması, işçilerin hastalanması veya tedarikçilerin zamanında teslim etmemesi gibi belirli riskler ortaya çıkarsa, risk azaltma planını da içermelidir.

Diğer yazılara da göz atın:
Takt Zamanı (Takt Time)

Takt Zamanı (Takt Time)

Zaman, yaşamımızın en değerli kaynaklarından biridir. Efektif ve verimli bir şekilde kullanıldığında bireylerin ve...

Çevrim Süresi (Cycle Time)

Çevrim Süresi (Cycle Time)

Günümüzde iş süreçlerini etkili bir şekilde yönetmek ve rekabet avantajını sürdürebilmek, iş dünyasında başarıya...

Mom Sistemi

Mom Sistemi

Modern üretim süreçleri karmaşıklığı ve rekabeti artırmakta, bu da işletmeleri daha verimli, esnek ve rekabetçi olmaya...