0216 706 15 18 [email protected]

Ürün İzlenebilirliği

Ürün İzlenebilirliği, full izlenebilirlik, full geri izlenebilirlik, izlenebilirlik örnekleri, fabrika izlenebilirlik, üretim izlenebilirliği, ürün izlenebilirliği, üretim full geri izlenebilirlik,

Ürün izlenebilirliği, bir ürünün hammaddesinden nihai varış noktasına kadar geçmişini takip etme becerisidir. Bu, seri numarası veya barkod gibi ürünün benzersiz tanımlayıcısını takip ederek yapılabilmektedir. İzlenebilirlik, üretimde aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle önemlidir:

Ürün güvenliği: İzlenebilirlik, bir geri çağırma durumunda kusurlu bir ürünün sorun kaynağının belirlenmesine yardımcı olur. Bu, ürünün piyasadan hızla kaldırılmasını ve tüketicilerin zarar görmemesini sağlamaya yardımcı olmaktadır.

Kalite kontrol: İzlenebilirlik, üreticilerin üretim süreçlerindeki sorunları tespit etmelerine ve düzeltmelerine yardımcı olur. Bu, ürünlerinin kalitesini artırmaya ve geri çağırma riskini azaltmaya yardımcı olmaktadır.

Uyumluluk: Gıda ve ilaç endüstrileri gibi birçok endüstri, ürünlerin izlenebilirliğini gerektiren katı düzenlemelere tabidir. Üreticiler bir ürün izlenebilirlik sistemi uygulayarak bu yönetmeliklere uygun olduklarından emin olabilmektedirler.

İş sürekliliği: Ürün izlenebilirliği, üreticilerin tedarik zincirlerinde meydana gelen aksaklıklardan kurtulmalarına yardımcı olmaktadır. Doğal bir afet veya üretimi aksatan başka bir olay durumunda izlenebilirlik, üreticilerin halihazırda tedarik zincirinde bulunan ürünleri belirlemelerine ve hızlı bir şekilde yeniden yönlendirmelerine yardımcı olur.

Genel olarak ürün izlenebilirliği, üreticilerin güvenlik, kalite, uyumluluk ve iş sürekliliğini geliştirmelerine yardımcı olabilecek önemli bir araçtır. Ayrıca dijital ürün pasaportu gibi adımlarla da global olarak takip edilmektedir.

Üretimde izlenebilirliğin gerçekleşmesi için uygulanması gereken adımlar;

 1. Hedeflerinizi ve amaçlarınızı tanımlayın. Bir ürün izlenebilirlik sistemi uygulayarak ne elde etmeyi umuyorsunuz? Ürün güvenliğini mi, kalite kontrolünü mü yoksa uyumluluğu mu geliştirmek istiyorsunuz? Hedeflerinizi öğrendikten sonra, onlara ulaşmak için bir plan geliştirmeye başlayabilirsiniz.
 2. İhtiyaçlarınızı belirleyin. Hangi bilgileri izlemeniz gerekiyor? Bu, sektörünüze ve ürettiğiniz ürünlere bağlı olacaktır. Örneğin, gıda üreticilerinin bileşenlerinin kaynağını takip etmesi gerekebilirken, ilaç üreticilerinin her bir ilaç partisi için üretim sürecini takip etmesi gerekebilir.
 3. Doğru teknolojiyi seçin. İzlenebilirlik sistemlerini uygulamak için kullanılabilecek bir dizi farklı teknolojiler vardır. Sizin için doğru teknoloji, ihtiyaçlarınıza ve bütçenize bağlı olacaktır. Bazı yaygın teknolojiler arasında barkodlar, RFID etiketleri ve serileştirme yer alır. Cormind, sizin için tüm seçimleri kolaylaştıracaktır.
 4. Sistemi uygulayın. Doğru teknolojiyi seçtikten sonra sistemi uygulamaya koymanız gerekir. Bu, çalışanlarınızı sistemi nasıl kullanacakları konusunda eğitmeyi ve sistemi ihtiyacınız olan bilgileri takip edecek şekilde kurmayı içerir.
 5. Sistemi izleyin ve geliştirin. Sistem kurulduktan sonra, düzgün çalıştığından emin olmak için sistemi izlemeniz gerekir. Ayrıca ihtiyaçlarınızı karşılayıp karşılamadığını görmek için sistemi düzenli olarak gözden geçirmelisiniz.

değer akış haritalama, değer akış haritalama nedir, değer akış haritalama örnekleri, vsm, vsm nedir,

Değer Akışı Haritalama Nedir?

Değer akışı haritası (VSM), bir üretim süreci boyunca malzeme ve bilgi akışını analiz etmek ve iyileştirmek için kullanılan bir yalın üretim tekniğidir. VSM, bir ürün veya hizmetin üretilmesinde yer alan adımların başından sonuna kadar görsel bir temsilidir.

V.S.M.’nin amacı değer akışındaki israfı tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır. İsraf, ürün veya hizmete değer katmayan herhangi bir faaliyettir. Buna bekleme, nakliye, denetim ve envanter gibi faaliyetler dahil olabilir. Bu bağlamda, üretim maliyetlerinde azalma sağlanmaktadır.

Değer akış haritası, bir üretim sürecinin verimliliğini ve karlılığını artırmak için kullanılabilecek güçlü bir araçtır. Atıkları belirleyerek ve ortadan kaldırarak üreticiler maliyetleri düşürebilir, kaliteyi artırabilir ve teslim sürelerini kısaltabilir.

Değer akış haritalama hangi Endüstrilere Uygulanabilir?

 VSM, üretim sürecinin olduğu her sektörde uygulanabilir. VSM’nin başarıyla uygulandığı sektör örnekleri:

 • Üretim
 • İnşaat
 • Sağlık Hizmetleri
 • Lojistik
 • Perakende
 • Telekomünikasyon
 • Teknoloji

V.S.M., fabrika üretim katından yönetim kurulu odasına kadar bir kuruluşun herhangi bir seviyesinde uygulanabilmektedir. Tek bir sürecin verimliliğini artırmak veya tüm değer zincirini optimize etmek için kullanılır.

Değer akış haritasının faydaları;

 • Azaltılmış maliyetler.
 • Geliştirilmiş kalite.
 • Artan müşteri memnuniyeti.
 • Daha kısa teslim süreleri.
 • Çalışan bağlılığında artış.
 • Geliştirilmiş karar verme.
 • Geliştirilmiş inovasyon.

Kuruluşunuzun verimliliğini ve karlılığını artırmanın bir yolunu arıyorsanız, VSM başlamak için harika bir yerdir.

Ürün İzlenebilirliğinin Değer Akışına Katkısı

Ürün izlenebilirliği, üretim için değer akışı haritalamanın önemli bir parçasıdır. Üretim sürecinde değerin eklendiği ve israfın ortadan kaldırılabileceği adımların belirlenmesine yardımcı olur. Üreticiler, değer akışı boyunca malzeme ve bilgi akışını takip ederek verimliliği artırma ve maliyetleri azaltma fırsatlarını belirleyebilir.

Üretimde ürün izlenebilirliğini uygulamanın çeşitli yolları vardır. Yaygın yaklaşımlardan biri, ürünleri tek tek tanımlamak için barkodlar veya RFID etiketleri kullanmaktır. Bu bilgiler daha sonra Cormind Sepex Sistemi kullanılarak üretim süreci boyunca takip edilebilir. Diğer bir yaklaşım ise üretim kayıt defteri gibi kağıt tabanlı bir sistem kullanmaktır; ama günümüzde tavsiye ve tercih edilmemelidir. Belirli bir üretici için en iyi olan özel yaklaşım, şirketin büyüklüğüne, üretilen ürünlerin türüne ve gerekli olan izlenebilirlik düzeyine bağlıdır.

Üretim için değer akışı haritalamasında ürün izlenebilirliğini kullanmanın faydaları:

 • Geliştirilmiş verimlilik: Ürün izlenebilirliği, değer akışı boyunca malzeme ve bilgi akışını takip ederek üretim sürecindeki verimsizlikleri belirlemeye yardımcı olabilir. Bu bilgiler daha sonra kolaylaştırılabilecek veya ortadan kaldırılabilecek adımları belirlemek için kullanılabilir. Örneğin, bir üretici bir ürünü üretmek için gereken süreyi takip edebiliyorsa, birleştirilebilecek veya ortadan kaldırılabilecek adımları belirleyebilir. Bu da üretim sürelerinin kısalmasına ve verimliliğin artmasına yol açabilir.
 • Azaltılmış maliyetler: Ürün izlenebilirliği malzeme, işçilik ve enerjiden tasarruf etme fırsatlarını belirleyerek maliyetleri düşürmeye yardımcı olabilir. Örneğin, bir üretici üretilen atık miktarını takip edebiliyorsa, üretilen atık miktarını azaltmanın yollarını bulabilir. Bu da atık bertaraf maliyetlerinin azalmasına ve kârlılığın artmasına yol açabilir.
 • Geliştirilmiş kalite: Ürün izlenebilirliği, sorunları erkenden tespit edip düzelterek ürünlerin kalitesini artırmaya yardımcı olabilir. Örneğin, bir üretici bir ürünün işlendiği sıcaklığı takip edebiliyorsa, sıcaklık kontrol sistemindeki sorunları tespit edebilir ve üründe sorunlara neden olmadan önce bunları düzeltebilir. Bu da ürün geri çağırmalarının azalmasını ve müşteri memnuniyetinin artmasını sağlayabilir.
 • Daha fazla uyumluluk: Gıda ve ilaç endüstrileri gibi birçok endüstri, izlenebilirlik gerektiren katı düzenlemelere tabidir. Üreticiler bir izlenebilirlik sistemi uygulayarak bu düzenlemelere uygun olduklarından emin olabilirler. Bu, onları para cezalarından veya diğer cezalardan korumaya yardımcı olabilir.
 • Gelişmiş müşteri memnuniyeti: Müşterilerin güvendikleri şirketlerle iş yapma olasılıkları daha yüksektir. Üreticiler bir izlenebilirlik sistemi uygulayarak kalite ve güvenliğe olan bağlılıklarını gösterebilirler. Bu da müşteri memnuniyetinin ve sadakatinin artmasını sağlayabilir.
Diğer yazılara da göz atın:
Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu...