0216 706 15 18 [email protected]

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir?

Sanayinin dağılışını etkileyen doğal faktörler, Sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörler, Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar Nelerdir, Sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörler,

Bir ülkenin ekonomik anlamda kalkınabilmesi, ilerleyebilmesi ve dünya devletleri arasında güçlü bir konuma gelebilmesinde etkili olan en önemli faktör, sanayidir. Sanayisi gelişmiş olan bir ülke, diğer devletler arasında söz sahibi olarak etkin bir hale gelir ve dünya siyasetinde de ekonomisinde de büyük bir pay sahibi olur. Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar arasında hammaddeye yakınlık, iş gücü, pazarlama yöntemleri gibi etkenler önde gelir.

Ülkemiz de özellikle son 50 yıldır sanayi alanında gelişme göstermeye başlamış ve sanayi alanında çalışanların istihdam oranı artmıştır. Bu durum da bizim ülkemizin gelişmekte olduğunun göstergesi olmuştur.

Endüstri Kuruluşlarının Dağılışında Önemli Unsurlar

Sanayi tesislerinin dağılışında ve kurulumunda birden çok faktör etkilidir. Bu faktörler şu başlıklar altında toplanabilir:

hammadde, ham madde, sanayi hammadde, sanayi hammaddeleri nelerdir, Endüstriyel hammadde nedir, Ham maddeye 10 tane örnek, Hammaddenin önemi nedir,

1. Ham madde:

Bir bölgede sanayi tesisinin kurulmasında en önemli unsurların başında ham maddeye yakınlık gelmektedir. Ham madde olmadan üretim yapılamayacağı için ham madde bakımından zengin olan ülkeler / bölgeler avantajlı konumdadır. Örneğin gıda sanayisinin yaygın olduğu ülkelerde buğday, ayçiçeği, zeytin gibi tarım ürünleri fazla bulunur. Ülke / bölge, ham madde bakımından yeterli zenginliğe sahip değilse genelde dışarıdan satın alarak sanayi faaliyetlerini yürütür. Bu durumda nakliye üretim maliyetine bir de nakliye ücreti ekleneceği için ürün fiyatı artacak ve talep azalacaktır.

sermaye, sanayide sermaye, Sanayi kuruluşlarının dağılışını etkileyen faktörler,

2. Sermaye:

Sanayi tesisi kurup işletebilmek ve işçiye gerekli geliri sağlayabilmek için para yani sermaye en temel gereksinimlerden biridir. Sermaye bakımından gerekli miktarı yakalayamayan ülkeler, geride kalmış veya yeni gelişmekte olan ülkelerdir. Nakit para akışının yüksek olduğu ülkelerde, sanayi daha fazla gelişmiştir. Üretimin en temel unsuru olan hammadde tedariği yapabilmek için sermaye olmazsa olmazdır.

enerji, sanayide enerji, sanayide enerji verimliliği, dünyadaki enerjiler, dünya enerji kaynakları,

3. Enerji:

Endüstri Kuruluşlarının dağılışında önemli unsurlar arasında enerji de önemli bir etken. Enerji potansiyeli bakımından zengin olan ülkeler, sanayide de ileri gitmişlerdir. Enerji olmadan fabrikalar çalışamaz, ham ve mamul maddeler taşınamaz, makineler işlevini yerine getiremez. Bir ülkede enerji miktarı bolsa veya ucuz yolla elde ediliyorsa o ülkede sanayi ilerler. Her sanayi tesisi aynı enerji türü ile çalışmaz. O nedenle bir yerde hangi fabrikanın kurulacağı ham madde ve enerji türü ile doğrudan ilgilidir. Özellikle kendi elektriğini üreten ülkelerde yatırım yaparak fabrika açmak, elektrik ücretlerinin ucuz olmasından dolayı sizi ekstra olarak kâra geçirebilecek ve bu sebeple üretimini yaptığınız ürünü daha uygun fiyata piyasaya sürebileceksiniz.

sanayide işgücü, iş gücü, işgücü, türkiye'de çalışan nüfusun sektörel dağılımı, türkiye'de çalışan nüfusun iş kollarına göre dağılımı, İstihdamın sektörel dağılımı, sanayi bakanlığı yerli muhteva oranları, sanayide çalışan meslekler,

4. İş gücü:

Sanayi tesislerin nereye ne şekilde kurulacağını, fabrikalardaki makinelerin nasıl çalışacağını, ham maddelerin nasıl işleneceğini bilen bu konularda uzman ve kalifiye elemanlar sanayinin kuruluşunda ve ilerlemesinde büyük önem taşır. Sanayinin devamlı olabilmesi için konusuna hâkim teknik elemanlara ve süreklilik gösterecek olan işçilere ihtiyaç vardır. Bu nedenle eğitimde teknik eleman ve mühendis yetiştirme konusuna öncelik verilmelidir. Teknolojik yeniliklere uyum sağlayabilen, dışa dönük elemanlar işletmenizi ileriye taşımanın en önemli unsurudur.

ulaşım, sanayi ulaşım, sanayi ulaşım ve ticaretin geliştiği iller, sanayi ulaşımı, ulaşımın sanayi üzerindeki etkileri, sanayi devrimiyle beraber ulaşım alanında meydana gelen değişimler nelerdir,

5. Ulaşım:

Sanayi tesislerinin kurulmasının ve ilerlemesinin en temel koşullarından birisi de ulaşımdır. Ulaşım imkanları bakımından gelişmiş ülkelerde sanayi daha kolay ilerler, büyür. Ham maddenin temini, taşınması ya da üretilen ürünün kolay bir şekilde pazarlanması için ulaşım büyük önem taşır. Bu nedenle kara, hava, deniz ve demir yolları yapımı bir ülkede öncelikli sıralarda yer alır. Hammadde – Fabrika ve Satış noktası üçlüsünün mümkün oldukça birbirine yakın olması gerekmektedir. Ayrıca ulaşımın bir diğer önemli ayağı da kalifiye personel bulma konusudur. Yerleşim yerlerine uzak olan lokasyonlarda kalifiye çalışan bulmak oldukça zordur.

pazarlama, sanayide pazarlama, sanayide pazarlama örnekleri, sanayi için pazarlama örnekleri, pazarlama,

6. Pazarlama:

Endüstri kuruluşlarının dağılışında önemli unsurlar arasında pazarlama büyük bir etken. Çünkü bir ürünün sadece üretilmesi yeterli değildir. Üretilen ürünün pazar payının olması gerekir. Pazar payı yüksek olan ürünler daha çok üretilirken, dayanma gücü az olan malların üretiminde pazara yakın olmasına dikkat edilir. Bir ürün kaliteli ve dayanıklı ise yurt içinde de yurt dışında da kolay pazar yeri bulur. Özellikle son yıllarda gelişen teknoloji birlikte dijital pazarlamaya oldukça önem verilmesi gerekmektedir. İnovasyona önem verip, ar-ge çalışmalarını gelişen teknolojiye ayak uydurarak geliştiren kuruluşlar kazanmaya daha yakındır. Çok kaliteli bir ürünü çok uygun fiyata satışa çıkartsanız bile, kimsenin bundan haberi olmayacağı için satış gerçekleştirmeniz zor olacaktır. Bu sebeple pazarlama stratejilerini doğru kurgulamalı, doğru zamanda doğru hamleler ile pazarlama faaliyetlerinizi aralıksız olarak devam ettirmelisiniz.

coğrafi koşullar, sanayide coğrafi koşullar, sanayide coğrafi koşullar nelerdir, Sanayinin dağılışını etkileyen doğal faktörler, Türkiye de sanayi dağılışını etkileyen Faktörler,

7. Coğrafi koşullar:

Dağlık ve engebeli bir bölgede sanayi tesisi kurmak hem nakliyat açısından hem de ham maddeye ulaşma açısından oldukça risklidir. Bu nedenle genellikle düz ovalarda sanayi tesisleri kurulmuştur. Yine sert iklim koşulları hem ulaşımı hem ham madde teminini hem de fabrika kurulmasını zora sokar. Dolayısıyla iklim bakından ılıman yerler sanayi tesislerinin kurulmasında öncelikli yerlerdir. Sanayi tesisleri büyük yapılar olduğundan dolayı kurulum aşamasında oldukça büyük bir yere ihtiyaç vardır. Güvenlik ve kullanım kolaylığı açısından fabrikalar çok katlı olmazlar, çok katlı olmadığından dolayı rüzgârı oldukça şiddetli bir şekilde hissederler. Bu sebeple ılıman iklime sahip bölgelerde, özellikle kışların ılıman geçtiği lokasyonlarda sanayileşme yapılmaktadır.

Cormind olarak, üretiminizi çağın gereksinimi olan son teknolojiyle buluşturarak üretim verimliliğinizi üst düzeye çıkartacak çözümler sunmaktayız. Anlık üretim takibi yaparak mevcut performansınızın üstüne çıkmak için hemen iletişime geçin; +90 216 706 15 18 | [email protected]

Diğer yazılara da göz atın:
Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu...

Ürün İzlenebilirliği

Ürün İzlenebilirliği

Ürün izlenebilirliği, bir ürünün hammaddesinden nihai varış noktasına kadar geçmişini takip etme becerisidir. Bu, seri...