0216 706 15 18 [email protected]

Kestirimci Bakım

kestirimci bakım, predictive maintenance, önleyici bakım, kestirimci bakım yapan firmalar,

Kestirimci bakım, evrensel dilde predictive maintenance olarak adlandırılan dijital bir bakım yöntemidir. Bu yöntem sayesinde döner ekipmanlar ve elektrik motorları üzerinden toplanan veriler profesyonel bir şekilde analiz edilmektedir. Böylece yaşanması muhtemel olan arızaların tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu durum, beklenmeyen arızaların oluşması ve sistemler üzerinde plansız duruşların önlenmesi açısından oldukça avantajlı bir çözüm sunmaktadır.

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte dijitalleşme süreçleri de hayli önemli bir ilerleme kaydetmiştir. Bu ilerleme sonucunda dijital sistemlerin geliştirilmesi ve bakımlarının düzenli şekilde yapılması sayesinde birçok çalışma yürütülmektedir. Veri gücünün artırılmasını sağlama konusunda en önemli çalışmalar arasında yer alan yöntemlerden biri de önleyici bakım uygulamalarıdır.

Kestirimci Bakım Nedir?

Dijitalleşme süreçlerinin hızlı bir şekilde yükselmesi ile birlikte, bakım yöntemleri de hayli önemli bir konuya dönüşmüştür. Çünkü bakım işlemleri, dijitalleşme sonucunda elde edilen verimlilik artışı, uzaktan erişim ve kontrol gibi avantajların sürdürülebilmesini sağlamaktadır. Aynı zamanda sistemlerin daha verimli ve etkili çalışmalar yürüterek risk analizleri yapmasına da imkan tanımaktadır.

Genel olarak predictive maintenance olarak da adlandırılan kestirimci bakım uygulamaları, veri gücünü ortaya çıkaran yöntemlerin başında yer almaktadır. Aynı zamanda sistem üzerinde bulunan tüm döner ekipmanlar ve elektrik motorları üzerinde kullanılan bir yöntemdir. Tam zamanında bakım türleri arasında yer alan bu uygulamalar, ekipmanlar ve makineler üzerinden fiziksel verileri alarak işlemektedir. Sıcaklık ve titreşim gibi verilerin analiz sonuçları ise yaşanması muhtemel olan arıza zamanının belirlenmesine olanak tanımaktadır.

Sistem arızaların yeteri kadar zaman öncesinden ve doğru şekilde tespit edilmesi ile birlikte işletmeler birçok avantaj elde edebilmektedir. Çünkü önleyici bakım yöntemleri ile iş planlamasına uygun olacak şekilde çalışmaların sürdürülmesi, zaman ve maliyet tasarrufunun sağlanması gibi kazanımlar mümkün olmaktadır. Önleyici bakımlar ise yapılması gereken bakım çalışmalarının ne zaman yapılması gerektiğini gösterecek şekilde hizmet içi ekipmanlarının durum değerlendirmelerini yapmaktadır.

Kestirimci bakım uygulamaları, geleneksel makine öğrenimi yaklaşımları ile gerçekleştirilmektedir. Bu sayede sistemin içerisinde bulunduğu durumu tanımlamak mümkün hale gelmektedir. Yapılan tanımlama ise gelecek senaryolarının gerçekçi bir şekilde değerlendirilebilmesi için kullanılmaktadır. Bu özelliği ile kestirimci bakım yöntemleri, gerçek veriler yerine tahminler üzerinden işlem yapan önleyici bakım uygulamalarından ayrılmaktadır.

kestirimci bakım nasıl yapılır, kestirimci bakım yapan firmalar, kestirimci bakım yapmak, üretimde kestirimci bakım, kestirimci bakım nedir,

kestirimci bakım işletmelerde nasıl yapılır

Önleyici / Kestirimci Bakım Nasıl Yapılır?

Önleyici – Kestirimci bakım uygulamaları, makineler üzerinden belirli sürelerde alınmış fiziksel ölçümlerin izlenmesi ve yaşanması muhtemel olan risk faktörlerinin yeterli zaman öncesinde tespit edilmesi prensibi ile hayata geçirilmiş yöntemlerdir. Bu işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için veri toplama, işleme, arıza tespiti, üretim planlama ve optimizasyon gibi süreçlerin tamamlanması gerekmektedir. Bu nedenle işletmelerin gerekli olan sistemleri satın almaları ve aktif şekilde çalışır hale getirmeleri gerekmektedir. önleyici bakımların nasıl yapıldığını ise kısaca şu şekilde açıklamak mümkündür:

 • Veri Toplama: Uygun cihazlar ve programlar sayesinde makinelerden periyodik ölçümlerin alınması ile başlayan süreçtir. Toplanan veriler, özel bir cihaz üzerinde depolanmaktadır. Bu sayede makinelerin gerçek zamanlı durumları hakkında doğru bilgi sahibi olunması mümkün hale gelmektedir.
 • Analiz Etme: Veri toplama cihazı üzerinde biriken veriler, işletme yetkilileri ve çözüm ortağı hizmetleri sunan firma görevlileri tarafından değerlendirilmektedir. Bu noktada verilerin analiz edilmeye hazır halde, alanında uzman olan firma görevlilerine teslim edilmesi de mümkündür. Bu sayede veri analizleri hazır bir şekilde işletme yetkililerine teslim edilecektir. Böylece veri işleme ve arıza analizi gibi süreçlerin yönetilmesi mümkün hale gelmektedir.
 • Planlama: Analiz edilen verilerin değerlendirilmesi sonucunda gerçekleştirilen arıza tespitlerine karşı alınması gereken önlemlerin planlandığı aşamadır. Bu planlamaların profesyonel şekilde yapılması ile makine ömrünün uzatılması, arızaların meydana gelmeden öncesinde önlenmesi ve beklenmeyen duruşların engellenmesi gibi avantajlar sağlamak mümkün hale gelmektedir.
 • Optimizasyon: Yapılan planlamalar dahilinde riskler karşısında alınacak önlemler belirlenmektedir. Bu önlemlerin hayata geçirilmesi içinse sistemler üzerinde bazı optimizasyon çalışmalarının yürütülmesi gerekmektedir. Böylece tüm sistemler, yapılan planlamalara uygun şekilde ve uyumlu şekilde çalışmalarını sürdürecektir.

Kestirimci bakım uygulamalarının gerçekleştirilmesi için birçok farklı yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler, kullanılan sistemlere ve işletmelerin hizmet verdikleri sektörlere bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Tüm bu işlemleri gerçekleştirmek için sistemlerin satın alınmasının yanı sıra dışarıdan hizmet alarak temin edilmesi de mümkündür.

Kestirimci Bakım Avantajları Nelerdir?

Makinelerde yaşanan plansız duruşlar ve beklenmeyen arızaların önlenebilmesi amacıyla uygulanan kestirimci bakım uygulamaları ile süreçlerdeki anomaliler ya da sorunların tespit edilmesi de mümkün hale gelmektedir. Aynı zamanda doğru şekilde yönetilmesi sonucunda işletmelerin birçok avantajı elde etmeleri de mümkün hale gelmektedir. Önleyici bakım avantajlarının ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • Karşılaşılan beklenmeyen arıza sayılarının minimum seviyeye indirgenmesi,
 • Makineler ve ekipmanların en üst düzeyde çalışma süresine sahip olmaları,
 • Bakım işlemleri için ayrılması gereken sürenin düşürülmesi,
 • Onarım işlemleri için yapılması gereken maliyetlerin azaltılması,
 • Sistemsel bakımların yalnızca ihtiyaç duyulan gerçek zamanlarda yapılması sayesinde zaman ve maddi konularda kar sağlamak,
 • Uzun vadeli bakım işlemleri için gereken zaman ve maliyetlerin düşürülmesi,
 • Motorla, döner ekipmanlar ve diğer yardımcı aksesuarların ömürlerinin uzatılması,
 • Plansız duruşları engelleyerek çalışma planlarının en etkili ve verimli şekilde sürdürülmesi,
 • Motorlar ve döner ekipmanların harcadığı enerji miktarında tasarruf sağlanması,
 • Cihazlar için gereken stok ve yedek parça ihtiyacının azaltılması sayesinde kar sağlanmasıdır.

Kestirimci bakım uygulamaları ile tesis güvenliğinin sağlanması, çevreye zararlı uygulamaların azaltılması ve kazaların önlenmesi gibi avantajları da sağlamak mümkündür. Bu nedenle işletmeler için oldukça cazip hizmetler sunmaktadır.

Endüstriyel Kestirimci Bakımın Temelleri

Endüstriyel kestirimci bakımlar, temelde vibrasyon analizine dayanmaktadır. Makine dinamiğinin en önemli prosedürü olan bu titreşim analizleri ile makinelerin gerçek zamanlı durumlarını tespit etmek mümkün hale gelmektedir. En basit hali ile arıza gösteren makinelerde titreme sorunu görülmektedir. Kestirimci bakım uygulamalar ise bu titremelerin analiz edilmesi ve sebebinin belirlenebilmesi için gereken parametreler hakkında grafiklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Ancak süreç içerisinde basınç, güç, sıcaklık, gürültü, yağ kalitesi, akım, açısal hız ve sızdırma gibi farklı teknik ve uygulamalar da kullanılmaktadır.

"kestirimci

Önleyici Kestirimci Bakım Uygulamaları

Önleyici-Kestirimci bakım uygulamaları, birçok farklı parametreye ait verilerin analiz edilmesi sonucunda gerçekleştirilmektedir. Günümüzde en sık kullanılan 4 temel uygulamanın ise kısaca şu şekilde sıralanması mümkündür:

 • Sıcaklık Görüntüleme Uygulamaları: Termal kameralar ve kızılötesi ışınların bir arada kullanılması sonucunda gerçekleştirilen uygulamalardır. Sensörler, makine parçalarının ısılarını belirleme özelliğine sahiptir. Böylece aşırı ısı nedeniyle yaşanması muhtemel olan yavaşlamalar, arızalar ve kazaların önceden belirlenmesi mümkün hale gelmektedir.
 • Parçacık ve Yağ Uygulamaları: Geleneksel önleyici bakım uygulamaları arasında yer almaktadır. Sistemlerde kullanılan yağın şartları, kimyasal analizleri ve kalitesi çalışma performansı üzerinde belirleyici bir etmendir. Aynı zamanda yağ numuneleri içerisinde bulunan parçacıklar, makinelerde görülen aşınmaların tespit edilmesinde önemli bir role sahiptir.
 • Ultrasonik Uygulamalar: Makineler ve döner ekipmanların her biri, belirli bir ultrasonik ses dalgasına sahiptir. Yayılan bu sesin farklı şekilde duyulması, bölgede bir aksilik görüldüğünü belirtmektedir. Bu nedenle ultrasonik dedektör kullanımı, sık başvurulan bir kestirimci bakim uygulamasıdır.
 • Vibrasyon Analizi: Titreşim, mekanik dinamik alanındaki en önemli unsurların başında yer almaktadır. Bu nedenle çeşitli ekipmanların aracılığı ile makinelerin titreşim seviyeleri ölçülmektedir. Bu sayede arızaların erken dönemde tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir.

Önleyici bakım uygulamaları ile makinelerde görülen genel elektrik ve proses arızalarının erken dönemlerde tespit edilmesi mümkün hale gelmektedir. Bu sayede bakım ve onarım çalışmalarının erken dönemlerde gerçekleştirilmesi mümkün olmaktadır.

Kestirimci Bakım Teknikleri

Önleyici bakım teknikleri, tercih edilen uygulama metodlarına bağlı olarak değişiklik gösterebilmektedir. Ancak genel olarak ısı görüntüleme uygulamaları, vibrasyon analizleri, ultrasonik uygulamalar, parçacık ve yağ uygulamaları gibi sık kullanılan yöntemler üzerinden gerçekleştirilmektedir. Uygulama teknikleri, kullanılan sistemlerin özelliklerine ve işletmelerin hizmet verdikleri sektörlere göre farklı olabilmektedir.

Kestirimci bakım teknikleri, bakım yapılması gereken zamanların doğru şekilde tespit edilmesi ve cihazların durumlarının gerçekçi şekilde değerlendirilmesi amacıyla uygulanan tüm işlemleri kapsamaktadır. Bu sayede maliyet ve zaman tasarruflarının sağlanması mümkün hale gelmektedir. Girdap akımları, manyetik parçacık, sızdırmazlık ve termografik uygulamalar ise sektörlere bağlı olarak uygulanan diğer tekniklere örnek gösterilebilmektedir.

Kestirimci Önleyici Bakım Talimatı

Kestirimci bakım talimatı, uygulanacak olan yöntemler ve uygulama tekniğine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu talimatlar genel olarak;

 • Sistem kurulumu,
 • İşleyiş prosedürleri,
 • Kullanım aşamaları,
 • Müdahale bilgileri,
 • Kısıtlı kullanım süreçleri,
 • Demontaj bilgileri gibi teknik aşamaları kapsamaktadır.

Kestirimci bakım talimatları, mutlaka alanında uzman ve yetkin kişiler tarafından dikkatli bir şekilde incelenmelidir. Bu sayede sistemlerin aktif ve etkili şekilde kullanılması; hedeflenen avantajların sağlanması mümkün olacaktır.

Titreşim Analizi ile Kestirimci Bakım

Titreşim analizi ile kestirimci bakım işlemleri, en yaygın uygulama yöntemlerinin başında yer almaktadır. Çünkü vibrasyon analizi olarak da adlandırılan bu teknik, mekanik dinamiğinin en önemli unsurları arasında yer almaktadır.

Her cihaz çalışırken belirli ölçüde titreşim dalgası yaymaktadır. Arıza ya da diğer anomaliler sırasında ise bu titreşim seviyesi artış göstermektedir. Bu nedenle titreşim ölçümlerinin yapılması ve analiz edilmesi sonucunda önleyici bakım amaçlarına erişmek mümkün hale gelmektedir.

Kestirimci Bakim Cihazları

Kestirimci bakım işlemlerinin uygulanabilmesi için, tercih edilen yöntemlere bağlı olarak farklı cihazların kullanımına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu cihazların ise kısaca şu şekilde örneklendirilmesi mümkündür:

 • Ultrasonik kaçak tespit cihazları,
 • Vibrasyon izleme ve koruma sensörleri,
 • Makine anomali tespit sistemleri,
 • Dinamik tarama modülleri,
 • Makine izleme ve koruma sistemleri,
 • Veri toplama ve analiz cihazları,
 • Yağlama cihazlarıdır.

Kestırımcı bakım işlemleri için kullanılan cihazlar, uygulama tekniklerine bağlı olarak da değişiklik gösterebilmektedir. Ancak en sık ihtiyaç duyulan cihazlar, izleme ve koruma sistemleridir.

Kestirimci Bakım Yapan Firmalar

Kestirimci bakım uygulamaları, yeni nesil fabrika işletim sistemleri üzerine hizmet sunan firmalar tarafından gerçekleştirilmektedir. Ancak hedeflenen avantajların elde edilebilmesi için doğru firma seçiminin yapılabilmesi büyük bir önem taşımaktadır. Aksi halde sistemlerin etkili şekilde çalışması mümkün olmayacaktır.

İnovasyon, AR-GE, sosyal sorumluluk ve insan kaynakları politikaları ile her zaman için rakiplerinden bir adım önde olmayı başaran Cormind; kurulduğu günden itibaren tüm işletmeler için en etkili çözüm önerilerini sunmayı sürdürmektedir. Diğer tüm işlemlerde olduğu gibi, kestırımcı bakım uygulamaları için de en profesyonel hizmetlerin Cormind ailesinden alınması mümkündür.

Önleyici Bakım Formu

Önleyici bakım formu, cihazlarda yapılan tüm kestirimci bakım işlemlerine ait detayların yer aldığı ve sistem üzerine kaydedildiği belgelerdir. Bu belgelerde ölçüm değerleri, belge numarası, notlar ve açıklamalar gibi çok sayıda veri yer almaktadır. Aynı zamanda bakımların hangi tarihlerde, saatlerde, kim tarafından ve hangi amaçla yapıldığı gibi verilere ulaşılması da mümkün hale gelmektedir. Böylece geriye dönük takiplerin yapılması ve benzer durumlarda analiz verilerine erişim sağlanması gibi avantajların elde edilmesi mümkün olmaktadır.

Diğer yazılara da göz atın:
Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu...