0216 706 15 18 [email protected]

Lorawan

lorawan, lora, lora nedir, lorawan nedir,

Lorawan, IoT teknolojisinin ihtiyaç duyduğu veri bağlantısının çok daha geniş bir alanda kullanılabilmesi adına önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu sayede uzun menzilli ve çok düşük güç tüketimi gerektiren bağlantıların kurulması mümkün hale gelmektedir. Bu durum ise kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak adına en etkili çözüm önerileri arasında yer almaktadır.

Günümüz dünyasında hızla ilerleyen teknolojik gelişmeler, insan hayatını kolaylaştıran birçok yenilik sunmaktadır. Neredeyse tüm insanlığın kullanmakta olduğu ve gündelik yaşamın vazgeçilmezi olan cihazlar, birbirleri ile bağ kurarak veri aktarımını sağlayabilmektedir. Cihazların bu bağlantıyı sağlayabilmeleri ise, kısaca IoT olarak da bilinen nesneleri interneti teknolojisi ile mümkün olmaktadır. Bu bağlantı türü, geniş ağ teknolojisi ve sensörlerden meydana gelmektedir.

IoT ile birbirine bağlanan cihazlar, veri aktarımı yaparken bluetooth ve wi-fi gibi kablosuz ağ teknolojilerini kullanmaktadır. Gündelik hayatta sıkça kullanılan kablosuz ağlar, mobil ve web alanlarında ihtiyacı karşılasa da kısıtlı bir alanda etkili olabilmektedir. Etki alanının artırılması seçenekleri ise hayli yüksek maliyetlere neden olabilmektedir. Bu nedenle kullanıcılar, farklı alternatifler arama yolunu tercih etmektedir.

Lorawan Nedir?

Gelişen dünya teknolojisinde veri aktarımı, son derece önemli bir yere sahip olmuştur. Bu nedenle kablosuz ağ protokolünün yeterli olmadığı durumlarda çözüm sunabilmek adına, ulusal ya da bölgesel çapta cihazların bağlantısını sağlayan bir teknoloji geliştirilmiştir. LoraWan olarak adlandırılan bu teknolojinin açılımı ise Long Range Wide Area Network anlamına gelmektedir.

LoRa, gündelik hayatın çeşitli noktalarında ve sanayi sektöründe sıklıkla yardım alınan bir teknolojidir. Bu protokol ile oldukça geniş bir alanda wifi, ethernet ya da mobil ağlara ihtiyaç duyulmadan cihazlar arasında veri aktarımı sağlanabilmektedir. Lora-Wan, hiçbir kar amacı gütmeyen ve açık bir üye birliği olan Lora Alliance tarafından desteklenmektedir. Bu durum ise kullanım sıklığının artış göstermesindeki en önemli etkenler arasında yer almaktadır.

Lorawan Avantajları Nelerdir?

LoraWan, günümüz endüstri 4.0 teknolojilerinde sağladığı faydalar ile oldukça önemli bir yer kazanmıştır. Kullanıcılara birçok anlamda kolaylık sunan LoraWan protokolünün sağladığı avantajları ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • 20 kilometreye kadar ulaşan geniş bir menzile sahip olması,
 • Çift yönlü haberleşme imkanının sunulması,
 • Veri aktarımında 50 mA’yı geçmeyen akım ihtiyacı ile güç tüketiminin son derece azaltılması,
 • 10 yıla kadar pil ömrüne imkan tanıması,
 • Elektrik kesintisi durumlarında dahi kullanılabilir olması,
 • Ağa bağlı cihazlar arasında gecikmesiz iletişim sağlaması,
 • Gizli ve güvenli iletişime olanak vermesi,
 • Tutarlı ve güvenli bağlantı sayesinde kesinti sorunlarının yaşanmaması,
 • Ücretsiz çalışma frekansları ve düşük maliyete sahip baz istasyonlarına sahip olmasıdır.

LoraWan ile menzil ve haberleşme süresi için ihtiyaç duyulan veri hızı, şartlara uygun olacak şekilde ayarlanabilmektedir. Bununla birlikte bağlı cihazlar arasında acil durum mesajları gibi çoklu yayın yapılması imkanı da sunulmaktadır. Tüm bu avantajları ile LoRa, çok geniş bir alanda hızlı ve kesintisiz veri aktarımı sağlamaktadır.

Lorawan Dezavantajları Nelerdir?

LoraWan, özellikle endüstriyel alanlarda geniş kapasite ile düşük güç tüketimli veri aktarımını sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde tüm sektörlerde sıklıkla tercih edilen bir teknoloji haline dönüşmeyi başarmıştır. Sağladığı birçok yararın yanı sıra az da olsa dezavantajları da bulunmaktadır. LoraWan’ın sahip olduğu bazı dezavantajları  ise kısaca şu şekilde sıralamak mümkündür:

 • Yalnızca orta ve küçük boyutlardaki verilerin aktarılabilmesi,
 • Telefon görüşmelerinin bu ağ üzerinden sağlanamaması,
 • Video ve fotoğraf aktarımlarının yapılamaması,
 • Veriye ihtiyaç duyan gerçek zamanlı uygulamaların kullanımına uygun olmaması,
 • Menzil genişliğinin kullanım alanındaki fiziksel şartlara göre farklılık gösterebilmesidir.

LoraWan’ın dezavantajları, kullanım alanı ve amaçlarına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak belirlenmiş kapasite ve ihtiyaçlar doğrultusunda kullanılması halinde dezavantajların önemli oranda azaltılması mümkün olmaktadır.

lora, lorawan kullanım alanları, lorawan hızı, lorawan teknik, lorawan türkiye,

Lorawan Kullanım Alanları Nelerdir?

Teknolojinin gelişmesi, yaşamın her alanında insanlara çeşitli kolaylıklar sağlamaktadır. LoraWan ise cihazlar ve otomasyon sistemleri arasındaki veri iletişimi kolaylaştırmak adına oldukça önemli bir yere sahiptir. Birçok uygulamayı destekleyebilen LoraWan’ın kullanıldığı bazı alanlar ise şöyle sıralanabilmektedir:

 • Sokak aydınlatmalarının sağlanması,
 • Su ve enerji tüketim takibinin yapılması,
 • Park yerlerinin kontrolü ve yönetilmesi,
 • Akıllı sulama sistemlerinin çalıştırılması,
 • Kritik altyapıların takip edilmesi,
 • Endüstriyel alanda verimlilik ölçümlerin yapılması,
 • İş güvenliği ve işçi sağlığı ile ilgili uygulamaların hayata geçirilmesidir.

Gelişen teknolojiler ve ortaya çıkan yeni kullanım ihtiyaçları doğrultusunda LoraWan’ın kullanım alanları da her geçen gün artış göstermektedir. Sağladığı kolaylıklar ve düşük maliyet özelliğiyle LoraWan, birçok mevcut teknolojiyi geride bırakmakta ve daha fazla tercih edilir hale gelmektedir.

Lorawan Projeleri

Lorawan projeleri, günlük hayatın birçok alanında fark edilmeden karşılaşılan uygulamaları kapsamaktadır. Bu projelerin ise şu şekilde örneklendirilmesi mümkündür:

 • Sayaç okuma işlemleri,
 • Akıllı aydınlatma sistemleri,
 • Akıllı park sistemleri,
 • Akıllı tarım uygulamaları,
 • Isı ve nem takip sistemleri,
 • Atık yönetimi sistemleri,
 • Sızıntı takibi sistemleri,
 • Sürü takibi sistemleri,
 • Çevresel takip çalışmaları,
 • Akıllı enerji sistemleridir.

LoRa, sağladığı enerji verimliliği sayesinde cihazların sahip oldukları pil ömrünü önemli oranda artırmaktadır. Aynı zamanda kablosuz bir sistem olması ve parazitlerin sinyal verilerini bozmaması gibi avantajları sayesinde her geçen gün daha fazla tercih edilen bir sistem haline dönüşmektedir.

Lorawan Türkiye

Tüm dünya ülkelerinde olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir kullanım alanı kazanan Lorawan, 868 Mhz ISM bandında kullanılabilmektedir. Bu sayede kapalı alanlar dahilinde 3 kilometre, açık alanlar dahilinde ise 15 kilometreye kadar iletim mesafesi kazanılmaktadır. Yeni bir teknoloji olması nedeniyle Türkiye’de sınırlı hizmet kaynağı bulunsa da faaliyet süreçlerinde rol almaya aday olan önemli firmalar bulunmaktadır. Bu durum ise Lorawan teknolojisinin ülkemiz dahilinde de en etkili ve verimli şekilde kullanılması açısından önemli bir gelişme niteliği taşımaktadır.

Diğer yazılara da göz atın:
Kolaboratif Robot Nedir?

Kolaboratif Robot Nedir?

Universal Robot ismi ile anılan ülkemizde Kolaboratif Robot (cobot) olarak da bilinen yeni nesil robotik sistemler...

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel Verimlilik

Operasyonel verimlilik, her şekil, boyut ve sektördeki işletmelerin süregelen başarısı için temeldir. Yine de, bu...